Sony Xperia X - Приложение „Поддръжка“

background image

Приложение „Поддръжка“

Използвайте приложението „Поддръжка“ на устройството ви за търсене в ръководства,
ръководствата за отстраняване на неизправности и за намиране на информация за актуализации
на софтуера, както и друга свързана с продукта информация.

Достъп до приложението за поддръжка

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете , след което изберете необходимия елемент за поддръжка.

Свържете се с интернет, когато използвате приложението за поддръжка, за възможно
най-добрата налична поддръжка.

Съвети за Xperia™

С помощта на „Съвети за Xperia™“ можете да получите полезна информация за вашето
устройство чрез известията и да научите всичко, от което се нуждаете за начало.

Разрешаване или забраняване на съвети на Xperia™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Въведение и Съвети.

3