Sony Xperia X - Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка

background image

Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или
не се рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.
Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични
настройки. Това действие понякога е необходимо, ако устройството спре да функционира
правилно, но имайте предвид, че ако искате да запазите важни данни, трябва първо да им
създадете резервно копие в карта с памет или друга външна памет. За повече информация вижте
Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание на страница 44.

140

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние
софтуера на устройството си, можете да използвате Xperia™ Companion, за да поправите своето
устройство. За повече информация относно използването на Xperia™ Companion вж. Xperia™
Companion
на страницата 41.

Ако споделяте устройство с няколко потребители, може да се наложи да влезете като
собственик, тоест основен потребител, за да възстановите фабричните настройки на
устройството.

Рестартиране на устройството

Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е
ниско. Свържете устройството си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате
отново.

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранването .

2

В менюто, което се отваря, натиснете Рестартиране. Устройството се рестартира
автоматично.

Принудително рестартиране на устройството или изключване

1

Натиснете и задръжте едновременно клавиша за захранването и клавиша за
увеличаване на силата на звука за 10 секунди.

2

Устройството ви вибрира еднократно. В зависимост от това дали искате принудително да
рестартирате или изключите устройството, направете следното.

Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Освободете клавишите в
този момент. Устройството се рестартира.

Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате
клавишите. След още няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

Възстановяване на фабричните настройки

За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура
по възстановяване на фабричните настройки.

1

Създайте резервни копия на всички важни данни, записани във вътрешната памет на
устройството, на карта с памет или друга външна памет. Ако имате шифровани файлове,
съхранени на SD карта, трябва също така да премахнете шифроването, за да сте сигурни,
че ще можете все още да осъществявате достъп до тях след връщането в начално
състояние.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране >
Възстановяване на фабр. данни.

4

Натиснете Връщане на телефона в нач. състояние.

5

Ако е необходимо, нарисувайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата
парола или ПИН код за отключване на екрана, за да продължите.

6

За потвърждение натиснете Изтриване на всичко.

Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android™, когато
извършите възстановяване на фабричните настройки.

Поправка на софтуера на устройството

Ако забравите паролата, ПИН кода или схемата за отключване на екрана, може да използвате
функцията за поправка на устройството в Xperia™ Companion, за да изтриете защитния слой.
Необходимо е да предоставите вашите данни за влизане в акаунт в Google, за да извършите тази
операция. Чрез изпълнението на функцията за поправка се преинсталира софтуер за вашето
устройство и е възможно някои лични данни да се изгубят по време на процеса.
Ако не можете да изключите устройството си, преди да направите поправка на софтуера,
осъществете принудително изключване.

Когато получите ново потребителско име или парола за акаунт в Google™, има
възможност да не можете да ги използвате за влизане в и възстановяване на
устройството за 72 часа.

141

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia™ Companion

Преди да извършите поправка на софтуера, се уверете, че знаете вашата парола и
потребителско име за акаунта ви в Google™. В зависимост от настройките за защита
може да се наложи да ги въведете с цел рестартиране на устройството след поправка на
софтуера.

Ако устройството ви е блокирало, рестартира се многократно или въобще не стартира, след като
сте актуализирали софтуера на Xperia™ или след като сте извършили поправка на софтуера или
възстановяване на фабричните настройки, се опитайте да изключите принудително устройството
и след това да го включите. Ако проблемът продължава, изключете принудително устройството,
след което извършете поправка на софтуера, като следвате стъпките по-долу:

1

Уверете се, че приложението Xperia Companion е инсталирано на вашия компютър PC или
Mac

®

.

2

Отворете софтуера Xperia™ Companion на компютъра и натиснете на основния екран.

3

Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана, за да преинсталирате софтуера и
завършите поправката.