Sony Xperia X - Съдействане за подобряване на софтуера ни

background image

Съдействане за подобряване на софтуера ни

Можете да разрешите изпращането на информация за ползването от устройството ви. По този
начин Sony Mobile ще може да получава анонимни отчети за софтуерни проблеми и статистика,
полезни за подобряване на софтуера. Събираната информация не включва лични данни.

Разрешаване на изпращане на информация за употребата

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона > Настройки за инф.
за употреба
.

3

Поставете отметка в квадратчето Изпр. на инф. за употр., ако няма такава.

4

Натиснете Съгласен съм.