Sony Xperia X - Защо ми е необходим профил в Google™‎?

background image

Защо ми е необходим профил в Google™?

Вашето устройство Xperia™ от Sony работи с платформата Android™, разработена от Google™.
Серия от Google™ приложения и услуги са налични във вашето устройство, когато го закупите,
например Gmail™, Google Maps™, YouTube™ и приложението Play Store™, което ви дава достъп
до онлайн магазина Google Play™ за изтегляне на приложения за Android™. За да се възползвате
пълноценно от тези услуги, имате нужда от профил в Google™. Например профил в Google™ ви
разрешава да извършвате всички тези действия:

Изтегляте и инсталирате приложения от Google Play™.

Синхронизирате вашия имейл, контакти и календар, като използвате Gmail™.

Водите чат с приятели чрез приложението Hangouts™.

Синхронизирате историята на сърфиране и отметките си чрез уеб браузъра Google Chrome™.

Идентифицирате себе си като оторизиран потребител след поправка на софтуера с помощта на
Xperia™ Companion.

Намирате, заключвате или изтривате дистанционно загубено или откраднато устройство чрез
услугите my Xperia™ или „Администратор на устройства с Android“.
За повече информация относно Android™ и Google™ отидете на http://support.google.com.

Съществено е да запомните потребителското име и паролата на профила си в Google™.
В някои ситуации може да е необходимо да се идентифицирате по съображения за
сигурност, като използвате вашия профил в Google™. Ако не успеете да въведете
потребителското име и паролата на вашия профил в Google™ в такива ситуации,
устройството ви се заключва. Освен това, ако имате повече от един профил в Google™,
уверете се, че въвеждате подробностите за правилния такъв.

Настройване на профил в Google™ на вашето устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Акаунти и синхронизиране > Добавяне
на акаунт
> Google.

3

Следвайте указанията в съветника за регистрация, за да създадете профил в Google™,
или влезте в профила си, ако вече имате такъв.

Можете също така да влезете в своя профил в Google™ или да създадете такъв чрез
съветника за конфигуриране при първото включване на устройството. Като алтернатива
може да се свържете с интернет и да създадете профил на адрес
www.google.com/accounts.

Премахване на профил в Google™

1

На Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Акаунти и синхронизиране > Google.

3

Изберете профила в Google™, който искате да премахнете.

4

Натиснете > Премахване на акаунта.

5

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.

Ако премахнете вашия профил в Google™, всякакви функции за сигурност, които са
свързани с него, вече няма да бъдат налични.

10

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.