Sony Xperia X - Сглобяване

background image

Сглобяване

Устройството ви поддържа само nano SIM карти. Nano SIM картата и картата с памет имат
различни слотове в един и същ държач. Уверете се, че няма да обърквате двата слота.

За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството или да демонтирате
картата с памет, преди да издърпате държача, за да извадите nano SIM картата или
картата с памет от устройството.

Поставяне на nano SIM карта и карта с памет

8

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

С помощта на нокът плъзнете навън поставката на SIM картата/картата с памет.

2

Плътно поставете SIM картата в правилната ориентация на място (1), както е показано в
илюстрацията.

3

Плътно поставете картата с памет в правилната ориентация на място (2), както е показано
в илюстрацията.

4

Внимателно натиснете поставката обратно в слота, докато прилегне на място.

Изваждане на nano SIM карта

1

С екрана, сочещ надолу, отворете капачето на слота за nano SIM картата/картата с памет.

2

С помощта на нокът издърпайте поставката на nano SIM картата/картата с памет.

3

Извадете nano SIM картата, след което внимателно натиснете поставката обратно в слота,
докато прилегне на място.

Изваждане на картата с памет

1

Или изключете устройството, или демонтирайте картата с памет под Настройки >
Съхранение и памет > > Разширени > Съхранение > до SD карта.

2

С екрана, сочещ надолу, отворете капачето на слота за nano SIM картата/картата с памет.

3

С помощта на нокът издърпайте поставката на nano SIM картата/картата с памет.

4

Извадете картата с памет, след което внимателно натиснете поставката обратно в слота,
докато прилегне на място.