Sony Xperia X - Стартиране на устройството за първи път

background image

Стартиране на устройството за първи път

Препоръчваме ви да заредите батерията в продължение на поне 30 минути, преди да стартирате
устройството за първи път. Можете да използвате устройството, докато то се зарежда, вижте
Зареждане на устройството на страницата 37.
При първото стартиране на вашето устройство интерактивна настройка ви помага да
конфигурирате основните настройки, да персонализирате устройството и да влезете във вашите
акаунти, например профила ви в Google™.

Включване на устройството

Уверете се, че батерията се е зареждала в продължение на поне 30 минути, преди да
включите устройството за първи път.

9

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранването , докато устройството започне да
вибрира.

2

Въведете ПИН кода на SIM картата, когато бъде поискан, след което натиснете

.

3

Изчакайте един момент, докато устройството се стартира.

ПИН кодът на SIM картата първоначално се предоставя от мрежовия оператор, но
можете да го промените по-късно от менюто за настройки. Ако искате да коригирате
грешка, направена при въвеждане на ПИН кода на SIM картата, натиснете

.

Изключване на устройството

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато се появи менюто с опции.

2

В менюто с опции натиснете Изключване.

Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.