Sony Xperia X - Използване на трафик на данни при пътуване

background image

Използване на трафик на данни при пътуване

Когато пътувате и сте извън обсега на вашата домашна мобилна мрежа, може да се наложи да
влезете в интернет, като използвате мобилен трафик на данни. В този случай трябва да
активирате роуминг на данни на устройството си. Може да има допълнителни такси, когато

131

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

активирате роуминг на данни. Препоръчително е предварително да проверите съответните такси
за пренос на данни.

Ако използвате устройство с няколко потребители, за да активирате или деактивирате
роуминга на данни, може да се наложи да влезете в системата като собственик (тоест
основния потребител).

Разрешаване или забраняване на роуминг на данни

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Натиснете плъзгача за Роум. с прен. на данни за разрешаване или забраняване на
използването на функцията.

Активирането на роуминг на данни е невъзможно, когато трафикът на мобилни данни е
изключен.