Sony Xperia X - Използване на услуги за местоположение

background image

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като например „Карти“ и камерата, да
използват информация от мобилната или Wi-Fi мрежата, както и информация от глобалната
позиционираща система (GPS), за да определят вашето приблизително местоположение. Ако
нямате връзка с GPS сателити по права непрекъсната линия, вашето устройство може да
определи местоположението ви посредством функцията за Wi-Fi. Ако не сте в обхват на мрежа,
вашето устройство може да определи местоположението ви посредством вашата мобилна мрежа.
За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва
да активирате услугите за местоположение.

Възможно е да се начислят такси за връзка на данни при свързване на устройството с
интернет.

Разрешаване или забраняване на услугите за местоположение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
плъзгача, за да разрешите или забраните услугите за местоположение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път, когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на
местоположението ви може да отнеме от няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете
пряка видимост към небето. Не се движете и не покривайте GPS антената (открояващата се
област на изображението). GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти,
но не и през повечето плътни обекти, като например сгради и планини. Ако вашето
местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.