Sony Xperia X - Използване на устройството съвместно с автомобилната информационно-развлекателна система

background image

Използване на устройството съвместно с автомобилната
информационно-развлекателна система

Свържете устройството си със сертифицирана MirrorLink™ автомобилна информационно-
развлекателна система с помощта на USB кабел, за да използвате навигационно приложение или
за да пускате музика, докато шофирате. Когато устройството е свързано, можете да навигирате
между приложенията с помощта на контролите на информационно-развлекателната система на
автомобила.

Някои приложения може да не са налични в режим на връзка с MirrorLink™. Освен това
защитени данни, като например видеоклипове, стриктно защитени чрез технологията за
управление на цифрови права (DRM), не са налични през MirrorLink™.

Преглед на връзка MirrorLink

Свързване на устройството към автомобилна информационно-развлекателна
система

Свържете устройството с автомобилната информационно-развлекателна система чрез
USB кабел. Екранът на устройството се появява на екрана на информационно-
развлекателната система.

Може да е необходимо да стартирате MirrorLink™ ръчно, ако връзката между
устройството и информационно-развлекателната система не бъде установена
автоматично.

Ръчно стартиране на MirrorLink™

1

Уверете се, че устройството е свързано с информационно-развлекателната система на
колата чрез USB кабел.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство > MirrorLink™.

4

Натиснете Старт. на MirrorLink™, след което натиснете OK.

5

Ако все още няма връзка, натиснете Мрежов адрес, за да смените с друг мрежов адрес
и след това опитайте отново.

132

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.