Sony Xperia X - Самолетен режим

background image

Самолетен режим

В самолетен режим мрежовите и радиопредавателите са изключени, за да се предотврати
смущението на чувствителната апаратура. Вие обаче можете да провеждате спешни обаждания,
да играете игри, да слушате музика, да гледате видео или друго съдържание, ако то е записано
във вашата карта с памет или вътрешната памет. Можете също да получавате уведомления чрез
алармите си, ако те са активирани.

Включването на самолетния режим намалява консумацията на енергия.

Разрешаване или забраняване на самолетен режим

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още.

3

Натиснете плъзгача за Самолетен режим.

133

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.