Sony Xperia X - Разглеждане на снимки и видеоклипове

background image

Разглеждане на снимки и видеоклипове

Използвайте приложението „Албум“, за да разглеждате снимки и да изпълнявате видеоклипове,
направени с вашата камера, или да разглеждате съдържание от подобен характер, което сте
записали в устройството. Всички снимки и видеоклипове се показват в хронологично подредена
таблица.

1

Натиснете , за да се отвори менюто на началния екран на „Албум“

2

Разгледайте опциите в менюто

3

Слайдшоу на всички ваши снимки и видеоклипове или на онези, които сте добавили към предпочитани

4

Плъзгане на левия край на екрана надясно, за да се отвори менюто на началния екран на „Албум“

5

Датата на елементите в групата

6

Натиснете върху снимка или видео, за да го видите.

7

Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

Преглед на снимки и видеоклипове

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Албум.

3

Натиснете върху снимка или видео, което искате да разгледате. Ако бъдете подканени,
натиснете .

4

Прелистете наляво, за да видите следващата снимка или видео. Прелистете надясно, за
да видите предходната снимка или видео.

За да зададете автоматично завъртане на екрана, когато е обърнат настрани, натиснете
Завъртане на съдържанието на екрана под Настройки > Дисплей > При завъртане
на устройството
.

Приложението „Албум“ може да не поддържа всички формати файлове. За допълнителна
информация относно поддържаните файлови формати и използването на мултимедийни
файлове (аудио, изображения и видео) изтеглете техническата документация за вашето
устройство от www.sonymobile.com/support/.

Промяна на размера на миниатюрите

Когато разглеждате миниатюри на снимки и видеоклипове в "Албум", раздалечете два
пръста върху миниатюрата, за да я увеличите, или ги съберете, за да я намалите.

Мащабиране на снимка

Когато разглеждате снимката, раздалечете два пръста върху нея, за да я увеличите, или ги
съберете, за да я намалите.

112

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Гледане на слайдшоу от снимки

1

Докато разглеждате снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти,
след което докоснете > Слайд шоу, за да започне възпроизвеждане на всички снимки
от албума.

2

Докоснете снимка, за да спрете слайдшоуто.

Изпълнение на видео

1

В приложението „Албум“ намерете и натиснете върху видеоклипа, който искате да се
изпълни.

2

Натиснете .

3

Ако елементите за управление на изпълнението не се показват, натиснете върху екрана, за
да се покажат. За да се скрият елементите за управление, натиснете върху екрана отново.

Временно спиране на видеоклип

1

Докато се изпълнява даден видеоклип, натиснете върху екрана, за да се покажат
контролите.

2

Натиснете .

Бързо превъртане на видеоклип напред и назад

1

Докато се изпълнява даден видеоклип, натиснете върху екрана, за да се покажат
контролите.

2

Плъзнете наляво маркера на лентата, отразяваща етапа на възпроизвеждане, за да
превъртите назад, или надясно, за да превъртите напред.

Регулиране силата на звука на видеоклип

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.