Sony Xperia X - Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор

background image

Безжично дублиране на екрана на устройството на
телевизор

Можете да използвате функцията за дублиране на екрана, за да покажете екрана на устройството
си на телевизор или друг голям дисплей, без да използвате връзка с кабел. Технологията Wi-Fi
Direct™ създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да се облегнете и да се
наслаждавате на любимите си снимки от комфорта на дивана си. Можете да използвате тази
функция и за слушане на музика от устройството през високоговорителите на телевизора.

Когато използвате дублирането на екрана, качеството на изображението понякога може
да бъде влошено, ако има интерференция от други Wi-Fi мрежи.

Дублиране на екрана на устройството на телевизионен екран

1

Телевизор: Следвайте инструкциите, дадени в ръководството на вашия телевизор, за
да включите функцията за дублиране на екран.

2

Вашето устройство: На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство > Дублиране
на екрана
.

4

Натиснете Старт.

5

Натиснете ОК и изберете устройство.

За да работи тази функция, вашият телевизор трябва да поддържа функцията за
дублиране на екрана, базирана на технологията Wi-Fi CERTIFIED Miracast

. Ако

телевизорът ви не поддържа дублиране на екрана, може да е необходимо да си закупите
отделно безжичен адаптер за дисплей. Също така, когато използвате дублиране на
екрана, не покривайте областта на антената за Wi-Fi на устройството си.

Спиране на дублиране на екрана между устройствата

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство > Дублиране
на екрана
.

3

Натиснете Прекъсни, след което натиснете ОК.