Sony Xperia X - Синхронизиране с онлайн акаунти

background image

Синхронизиране с онлайн акаунти

Синхронизирайте устройството си с контакти, имейли, събития в календара и друга информация
от онлайн акаунти – например имейл акаунти като Gmail™ и Exchange ActiveSync, Facebook™ и
Flickr™. Можете да синхронизирате автоматично данните за подобни акаунти чрез активиране на
функцията за автоматично синхронизиране. Можете и да синхронизирате всеки акаунт ръчно.

Настройване на онлайн акаунт за синхронизиране

1

На Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Акаунт и синхронизация > Добавяне на акаунт,
след това изберете акаунта, който искате да добавите.

3

Следвайте инструкциите, за да създадете или влезете в акаунт.

Ръчно синхронизиране с онлайн акаунт

1

На Начален екран натиснете > Настройки > Акаунт и синхронизация.

2

Натиснете върху името на акаунта, с който искате да синхронизирате. Появява се списък с
елементи, показващ какво може да бъде синхронизирано с акаунта.

3

Натиснете плъзгача до елемента, който искате да синхронизирате.

Премахване на онлайн акаунт

1

На Начален екран натиснете > Настройки > Акаунт и синхронизация.

2

Изберете типа акаунт.

3

Натиснете , след което натиснете ПРЕМАХВАНЕ НА АКАУНТ.

4

За потвърждение натиснете отново ПРЕМАХВАНЕ НА АКАУНТ.