Sony Xperia X - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 7

Относно това ръководство...................................................................................... 7
Общ преглед.............................................................................................................7
Сглобяване............................................................................................................... 8
Защита на екрана.....................................................................................................9
Стартиране на устройството за първи път............................................................ 9
Защо ми е необходим профил в Google™?.........................................................10

Безопасност на устройството................................................ 11

Уверете се, че устройството ви е защитено........................................................ 11
Заключване на екрана............................................................................................11
Диспечер на пръстови отпечатъци....................................................................... 13
Автоматично отключване на вашето устройство................................................ 14
Защита на SIM картата.......................................................................................... 18
Намиране на идентификационния номер на устройството................................ 19
Намиране на загубено устройство .......................................................................20

Запознаване с основните функции....................................... 22

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 22
Заключване и отключване на екрана................................................................... 23
Начален екран........................................................................................................ 24
Екран с приложения...............................................................................................26
Навигиране на приложения...................................................................................27
Графични обекти.................................................................................................... 28
Бързи клавиши и папки..........................................................................................29
Фон и теми.............................................................................................................. 30
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................30
Известия..................................................................................................................30
Икони в лентата на състоянието...........................................................................33
Преглед на приложенията..................................................................................... 35

Батерия и поддръжка.............................................................. 37

Зареждане на устройството.................................................................................. 37
Управление на батерията и захранването...........................................................38
Актуализиране на устройството............................................................................40
Поддръжка с помощта на компютър.....................................................................41
Съхранение и памет.............................................................................................. 42
Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание.....................44

Изтегляне на приложения....................................................... 48

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................48
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 48

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Интернет и мрежи..................................................................... 49

Търсене в уеб......................................................................................................... 49
Настройки за интернет и MMS ............................................................................. 49
Wi-Fi.........................................................................................................................50
Споделяне на връзката за мобилни данни.......................................................... 52
Управление на използването на данни................................................................53
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 55
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 55

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 57

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 57
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................57

Основни настройки.................................................................. 59

Достъп до настройките.......................................................................................... 59
Настройки на звука.................................................................................................59
Режим „Не безпокойте“..........................................................................................60
Настройки на екрана..............................................................................................61
Настройки на приложения..................................................................................... 63
Нулиране на приложенията...................................................................................65
Скрийнсейвър......................................................................................................... 65
Езикови настройки..................................................................................................66
Дата и час............................................................................................................... 66
X-Reality™ за мобилни устройства....................................................................... 67
Режим на супер ярки цветове............................................................................... 67
Подобряване на изходящия звук.......................................................................... 67
Изолация на шума..................................................................................................68
Няколко потребителски акаунта............................................................................68

Въвеждане на текст..................................................................71

Екранни клавиатури............................................................................................... 71
Редактиране на текст.............................................................................................72

Обаждания................................................................................. 73

Провеждане на разговори..................................................................................... 73
Приемане на обаждания........................................................................................74
Интелигентна обработка на обаждания............................................................... 76
Текущи разговори...................................................................................................77
Използване на регистъра на обажданията.......................................................... 77
Пренасочване на обаждания................................................................................ 78
Ограничаване на обажданията............................................................................. 78
Разговори с няколко души..................................................................................... 79
Конферентни разговори.........................................................................................79
Гласова поща..........................................................................................................80
Спешни повиквания............................................................................................... 80

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Контакти..................................................................................... 82

Търсене и преглед на контакти............................................................................. 82
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 82
Прехвърляне на контакти...................................................................................... 84
Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................85
Предпочитани.........................................................................................................86
Изпращане на информация за контакт.................................................................86
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението „Контакти“............86
Създаване на резервни копия на контактите.......................................................87

Имейл..........................................................................................88

Настройка на имейл...............................................................................................88
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................88
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 89
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 90
Gmail™.................................................................................................................... 91

Съобщения и чат...................................................................... 92

Четене и изпращане на съобщения......................................................................92
Организиране на съобщенията.............................................................................93
Осъществяване на обаждания от „Съобщения“..................................................94
Настройки за съобщения.......................................................................................94
Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 94

Музика и FM радио................................................................... 95

Прехвърляне на музика към вашето устройство.................................................95
Слушане на музика................................................................................................ 95
Меню на „Музика“................................................................................................... 97
Списъци за изпълнение.........................................................................................97
Споделяне на музика.............................................................................................98
Подобряване на звука............................................................................................98
Слушане на радио..................................................................................................99
Предпочитани радио канали............................................................................... 100
Настройки на звука на радиото...........................................................................100

Камера...................................................................................... 101

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове................................................101
Общи настройки на камерата..............................................................................102
Настройки на фотоапарата................................................................................. 107
Настройки на видеокамерата.............................................................................. 110

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум"........ 112

Разглеждане на снимки и видеоклипове............................................................ 112
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове........................................113
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".......................114
Редактиране на видео с приложението Video editor (Редактор на видео).......115

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Скриване на снимки и видеоклипове..................................................................115
Меню на началния екран на албума...................................................................116
Разглеждане на снимките ви върху карта.......................................................... 117

Видеоклипове......................................................................... 119

Приложение „Видео“............................................................................................ 119
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството........................................120
Управление на видео съдържание..................................................................... 120
Movie Creator.........................................................................................................121

Свързване................................................................................122

Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор.......................122
Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства...............................122
Свързване на устройството с USB аксесоари................................................... 125
Свързване на устройството с безжичен контролер DUALSHOCK™ 4.............125
NFC........................................................................................................................125
Безжична технология Bluetooth®........................................................................ 127

Интелигентни приложения и функции, които пестят

време........................................................................................ 130

„Търсене и Now“ в Google....................................................................................130
Използване на приложението News Suite.......................................................... 130
Използване на устройството като портфейл..................................................... 130

Пътуване и карти....................................................................131

Използване на услуги за местоположение.........................................................131
Google Maps™ и навигация.................................................................................131
Използване на трафик на данни при пътуване..................................................131
Използване на устройството съвместно с автомобилната
информационно-развлекателна система...........................................................132
Самолетен режим................................................................................................ 133

Часовник и календар............................................................. 134

Календар...............................................................................................................134
Аларма и часовник............................................................................................... 134

Достъпност.............................................................................. 137

Жест за увеличение............................................................................................. 137
Размер на шрифт................................................................................................. 137
Размер на дисплей...............................................................................................137
Корекция на цвета................................................................................................137
TalkBack.................................................................................................................138
Моноаудио............................................................................................................ 138
Режим на текстофон (Телефонна пишеща машина)........................................ 138
Достъп чрез превключватели..............................................................................138

Поддръжка и правна информация...................................... 140

Приложение „Поддръжка“....................................................................................140
Съвети за Xperia™............................................................................................... 140

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Помощна информация в менюта и приложения................................................140
Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство........................140
Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка...............................140
Съдействане за подобряване на софтуера ни.................................................. 142
Гаранция, SAR и указания за използване..........................................................142
Рециклиране на устройството.............................................................................142
Правна информация............................................................................................ 142

6

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.