Sony Xperia X - Настройки за съобщения

background image

Настройки за съобщения

Промяна на настройките за известия за съобщения

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

За да изберете звук за известие, натиснете Звук за известие, след което изберете
опция или натиснете и изберете музикален файл, който е записан на вашето устройство.

4

За потвърждение натиснете Готово.

5

За да регулирате допълнителните настройки за известия, натиснете плъзгачите.

Разрешаване или забраняване на отчети за доставяне за изходящи съобщения

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Натиснете плъзгача за Отчет за доставяне за разрешаване или забраняване на
използването на функцията.

След като бъде включена функцията за отчети за доставяне, до съобщенията, които са
успешно доставени, има поставена отметка.