Sony Xperia X - Незабавни съобщения и видео чат

background image

Незабавни съобщения и видео чат

Можете да използвате приложението за незабавни съобщения и видео чат Google Hangouts™ на
вашето устройство за чат с приятели, които също използват приложението на компютър,
устройства с Android™ или други устройства. Можете да превърнете всеки разговор във видео
обаждане с няколко приятели и да изпращате съобщения до приятелите си дори когато са
офлайн. Можете също така лесно да преглеждате и да споделяте снимки.
Hangouts™ изисква достъп до интернет и Google™ профил. Посетете http://support.google.com/
hangouts и щракнете върху връзката Hangouts on your Android (Hangouts във вашия Android), за да
получите по-подробна информация за използването на приложението.

Функцията за видео обаждания работи само на устройства с предна камера.

Използване на приложението Hangouts™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Google Talk.

94

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.