Sony Xperia X - Организиране на съобщенията

background image

Организиране на съобщенията

Изтриване на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете разговора, който съдържа съобщението, което искате да изтриете.

3

Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, което искате да изтриете, след което
натиснете Изтрий съобщението > Изтрий.

Изтриване на разговори

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Изтрий разговорите.

3

Маркирайте квадратчетата за отметка до разговорите, които искате да изтриете, след
което натиснете > Изтрий.

Отбелязване на съобщение със звезда

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете разговора, който искате да отворите.

3

Докоснете и задръжте съобщението, което искате да отбележите със звезда, след което
натиснете Добавяне на звезда.

4

За да премахнете обозначението със звезда на дадено съобщение, докоснете и задръжте
съобщението със звездата, след което натиснете Изтриване на звезда.

Преглед на отбелязани със звезда съобщения

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Съобщения със звезда.

3

Появява се списък на всички отбелязани със звезда съобщения.

Търсене на съобщения

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете .

3

Въведете ключови думи за търсене. Резултатите от търсенето се появяват в списък.

93

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.