Sony Xperia X - Календар

background image

Календар

Използвайте приложението „Календар“, за да управлявате вашия график. Ако сте влезли във и сте
синхронизирали устройството си с един или няколко онлайн акаунта, които включват календари,
например във вашия акаунт в Google™ или във Facebook, тогава събитията от календара в тези
акаунти ще се появяват и в приложението „Календар“. Можете да избирате кои календари искате
да интегрирате в комбинирания изглед на „Календар“.
Когато времето на ангажимент наближи, устройството издава звук за известие, за да ви напомни
за него.

1

Достъп до настройки, избор на типа изглед и календарите, които искате да виждате

2

Връщане към текущата дата

3

Достъп до други опции

4

Прелистване наляво или надясно за по-бърз преглед

5

Добавяне на събитие в календара

Допълнителна информация за „Календар“

Докато приложението „Календар“ е отворено, натиснете , след което намерете и
натиснете Помощ и обратна връзка.