Sony Xperia X - Organiziranje poruka e-pošte

background image

Organiziranje poruka e-pošte

Sortiranje poruka e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite i odaberite račun s dolaznim

porukama koje želite sortirati. Ako želite sortirati e-poštu na svim računima e-pošte

odjednom, kucnite , a zatim kucnite

Kombinirane dolazne por..

4

Kucnite , a zatim kucnite

Sortirati.

5

Odaberite opciju sortiranja.

85

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Traženje poruka e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite E-pošta.

2

Ukoliko koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite i odaberite račun koji želite

pretražiti. Ako želite pretražiti sve račune e-pošte odjednom, kucnite , a zatim

kucnite

Kombinirane dolazne por..

3

Kucnite .

4

Unesite tekst za pretraživanje, a zatim kucnite na tastaturi.

5

Rezultati pretraživanja pojavljuju se na listi razvrstanoj po datumima. Kucnite

poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Prikazivanje svih fascikli jednog računa e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite E-pošta.

2

Kucnite , a zatim odaberite račun koji želite pregledati.

3

Pod računom kojeg želite pregledati odaberite

Prikaži sve mape.

Brisanje poruka e-pošte

1

Kucnite i držite poruku koju želite izbrisati dok uređaj ne počne vibrirati.

2

Označite potvrdne okvire za poruke koje želite izbrisati.

3

Kucnite

Također možete listati poruku udesno kako biste je izbrisali.

Za premještanje poruke e-pošte u drugu fasciklu

1

U dolaznim porukama e-pošte, ulijevo prevucite poruku koju želite premjestiti.

2

Kucnite na

Premjesti, a zatim odaberite fasciklu.

Da bi opisana funkcionalnost radila, svojstvo "Prevuci za brisanje" mora biti aktivirano. Ono je

obično aktivirano po zadanoj vrijednosti. Da biste bili sigurni da je aktivirano, kucnite na >

Postavke, zatim označite kvadratić pored Prevucite da organ. ili izbrišete.