Sony Xperia X - Upravljanje korištenjem podataka

background image

Upravljanje korištenjem podataka

Možete pratiti količinu podataka koji se prenose na vaš uređaj i s njega preko mobilne

veze za prijenos podataka ili Wi-Fi veze u datom vremenskom periodu. Na primjer,

možete prikazati količinu podataka koje koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke

prenesene preko vaše mobilne veze za prijenos podataka također možete postaviti

upozorenja i ograničenja za upotrebu podataka kako biste izbjegli dodatne troškove.

Prilagođavanje postavki za korištenje podataka vam može pomoći da zadržite veću kontrolu

nad korištenjem podataka, ali vam ne može garantirati sprečavanje dodatnih troškova.

Pomoć u smanjivanju korištenja podataka

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka > Ušteda podataka.

Uključivanje ili isključivanje prometa podataka

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Kucnite klizač pored stavke

Mobilni promet podataka kako biste uključili ili isključili

promet podataka.

Kada je funkcija prometa podataka isključena, uređaj još uvijek može uspostaviti Wi-Fi i

Bluetooth® vezu.

Postavljanje upozorenja za korištenje podataka

1

Provjerite da li je uključena funkcija prometa mobilnih podataka.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka > Obračunski ciklus.

4

Da biste postavili nivo upozorenja, kucnite

Upozorenje o podacima, unesite

željeno ograničenje za podatke i kucnite

Postavi. Kada količina prometa podataka

dosegne nivo koji ste postavili, primit ćete obavještenje o upozorenju.

Postavljanje ograničenja za mobilne podatke

1

Provjerite da li je uključena funkcija prometa mobilnih podataka.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Kucnite

Obračunski ciklus i kucnite klizač pored stavke Postavi ograničenje

podataka, a zatim kucnite OK.

Kada korištenje mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, promet mobilnih

podataka na uređaju će se automatski isključiti.

Kontroliranje prometa podataka za pojedinačne aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Kucnite aplikaciju kojom želite upravljati, a zatim kucnite

Korištenje podataka.

Promjena postavki za upotrebu podataka može utjecati na performanse pojedinačnih

aplikacija.

Pregled korištenja podataka

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Pronađite i kucnite

Upotreba mobilnih podataka kako biste prikazali informacije o

količini podataka koja je prenesena preko mobilne veze za prijenos podataka.

4

Da biste prikazali informacije o količini podataka koja je prenesena preko Wi-Fi

veze, kucnite karticu

Upotreba Wi-Fi podataka.

52

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.