Sony Xperia X - Aplikace Movie Creator

background image

Aplikace Movie Creator

Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících

fotografií a videí. Aplikace při vytváření videa automaticky zvolí časovou osu. Může

116

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

například vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z období jednoho týdne,

měsíce či dokonce roku a automaticky z nich vytvořit film. Jakmile bude tento shrnující

film připraven, zobrazí se oznámení. Podle potřeby ho poté můžete upravit. Můžete

například upravit název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další

fotografie a videa. Filmy s výběrem fotek můžete také vytvořit ručně výběrem fotek a

videí. Po přihlášení k síti Facebook můžete vytvořit filmy s výběrem fotek z událostí sítě

Facebook a zahrnout do nich fotografie z události, jména přátel a další obsah.

Otevření aplikace Movie Creator

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Movie Creator a ťukněte na ni.

Povolení nebo zákaz oznámení aplikace Movie Creator

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Movie Creator a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku , na

Nastavení a ťuknutím na posuvník Oznámení zapněte

nebo vypněte oznámení.

Povolení nebo zákaz automatického vytvoření filmů s výběrem fotek

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Movie Creator a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku , na

Nastavení a ťuknutím na posuvník Automatické

vytvoření zapněte nebo vypněte funkci.

Ruční vytvoření filmu s výběrem fotek

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Movie Creator a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na možnost >

Vytvořit nový.

4

Ťuknutím vyberte požadované fotografie nebo videa.

5

Ťukněte na tlačítko

Vytvořit. Pokud chcete upravit film s výběrem fotek, ťukněte na

položku

Zobrazit příběh a poté pomocí panelu nástrojů proveďte požadované

úpravy.

Vytvoření filmu s výběrem fotek z událostí sítě Facebook

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Movie Creator a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na možnost >

Nastavení.

4

Ťukněte na přepínač vedle možnosti

Propojit s Facebookem.

Pokud jste přihlášeni na síti Facebook, je aplikace Movie Creator již propojena

s vaším účtem.

Pokud na síti Facebook přihlášeni nejste, postupujte podle pokynů na

obrazovce.

5

Ťukněte na položku a posuňte se dolů ke svým událostem sítě Facebook.

6

Vyberte událost, o které chcete vytvořit film s výběrem fotek, a ťukněte na tlačítko

Vytvořit.

117

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.