Sony Xperia X - Zjištění identifikačního čísla zařízení

background image

Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI

(International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli

byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care k registraci

vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi

nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

Nalezení čísla IMEI v zásuvce se štítky

1

Otevřete kryt slotu paměťové karty a karty nano SIM.

2

Vytáhněte držák karty SIM nebo paměťové karty. Umístěte nehet prstu nebo jiný

objekt s jemným hrotem pod okraj zásuvky se štítkem a vytáhněte zásuvku

směrem ven. Číslo IMEI je uvedeno na zásuvce.

Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla

*#06#

na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Informace o kódu

IMEI.