Sony Xperia X - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

Introduktion.................................................................................... 7

Om denne brugervejledning................................................................ 7
Oversigt.............................................................................................. 7
Samling...............................................................................................8
Skærmbeskyttelse.............................................................................. 9
Sådan starter du enheden for første gang........................................... 9
Hvorfor behøver jeg en Google™-konto?.......................................... 10

Enhedssikkerhed..........................................................................11

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet...................................11
Skærmlås..........................................................................................11
Fingeraftryksstyring........................................................................... 13
Sådan låser du automatisk din enhed op.......................................... 14
Beskyttelse af SIM-kort..................................................................... 18
Identifikation af enhedens id-nummer................................................19
Søgning efter en mistet enhed ..........................................................19

De grundlæggende funktioner..................................................... 21

Anvendelse af berøringsskærmen..................................................... 21
Låsning og oplåsning af skærmen.....................................................22
Startskærm....................................................................................... 23
Programskærmen............................................................................. 24
Navigation mellem apps.................................................................... 26
Widgets............................................................................................ 27
Genveje og mapper...........................................................................28
Baggrund og temaer......................................................................... 28
Sådan tager du et skærmbillede........................................................29
Beskeder.......................................................................................... 29
Ikoner på statuslinjen.........................................................................31
Programoversigt................................................................................33

Batteri og vedligeholdelse............................................................36

Opladning af din enhed..................................................................... 36
Batteri og strømstyring...................................................................... 37
Opdaterer din enhed......................................................................... 39
Vedligeholdelse af en computer.........................................................40
Lager og hukommelse.......................................................................41
Sådan tager du backup af og gendanner indhold..............................42

Overførsel af apps........................................................................46

Overførsel af apps fra Google Play™.................................................46
Sådan overfører du programmer fra andre kilder............................... 46

2

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Internet og net..............................................................................47

Surfing på nettet............................................................................... 47
Internet- og mms-indstillinger ........................................................... 47
Wi-Fi................................................................................................. 48
Deling af din mobildataforbindelse.....................................................50
Sådan styrer du dataforbrug..............................................................51
Sådan vælger du mobilnetværk.........................................................52
VPN'er (Virtual Private Networks).......................................................53

Synkronisering af data på enheden............................................. 54

Synkronisering med onlinekonti......................................................... 54
Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 54

Grundlæggende indstillinger........................................................ 55

Adgang til indstillinger........................................................................55
Volumenindstillinger...........................................................................55
Tilstanden "Forstyr ikke"....................................................................56
Skærmindstillinger.............................................................................57
Programindstillinger...........................................................................59
Nulstilling af dine apps.......................................................................60
Pauseskærm.....................................................................................61
Sprogindstillinger...............................................................................61
Dato og klokkeslæt........................................................................... 62
X-Reality™ for Mobile........................................................................62
Superlevende tilstand........................................................................62
Forbedring af lydoutput..................................................................... 63
Støjreduktion.....................................................................................63
Flere brugerkonti............................................................................... 64

Indtastning af tekst.......................................................................66

Tastaturer på skærmen..................................................................... 66
Redigering af tekst............................................................................ 67

Ringer op......................................................................................69

Foretagelse af opkald........................................................................ 69
Sådan modtager du opkald...............................................................70
Smart opkaldshåndtering.................................................................. 72
Igangværende opkald....................................................................... 72
Brug af opkaldsloggen...................................................................... 73
Viderestilling af opkald.......................................................................73
Begrænsning af opkald..................................................................... 73
Flere opkald...................................................................................... 74
Konferenceopkald............................................................................. 75
Talemeddelelse................................................................................. 75
Nødopkald........................................................................................ 76

3

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Kontakter......................................................................................77

Søgning efter og visning af kontakter.................................................77
Tilføjelse og redigering af kontakter................................................... 78
Overførsel af kontakter...................................................................... 79
Tilføjelse af medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til
nødstilfælde...................................................................................... 80
Favoritter...........................................................................................81
Sådan sender du kontaktoplysninger................................................ 81
Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter............. 81
Sådan tager du backup af kontakter................................................. 82

E-mail........................................................................................... 83

Konfiguration af e-mail...................................................................... 83
Afsendelse og modtagelse af mails................................................... 83
Organisering af dine e-mails.............................................................. 84
Indstillinger for e-mailkonto................................................................85
Gmail™.............................................................................................86

Meddelelser og chat.....................................................................87

Læsning og sending af beskeder...................................................... 87
Organisering af dine meddelelser...................................................... 88
Opkald fra Beskeder......................................................................... 89
Indstillinger for meddelelser............................................................... 89
Onlinemeddelelser og videochat........................................................89

Musik og FM-radio....................................................................... 90

Overførsel af musik til enheden..........................................................90
Sådan lytter du til musik.................................................................... 90
Menuen Musik.................................................................................. 92
Afspilningslister................................................................................. 92
Deling af musik..................................................................................93
Forbedring af lyden........................................................................... 93
Afspilning af radio..............................................................................94
Favoritradiokanaler............................................................................ 95
Radio-lydindstilling............................................................................ 95

Kamera......................................................................................... 96

Fotografering og videooptagelse....................................................... 96
Generelle indstillinger for kamera....................................................... 97
Indstillinger for stillkamera................................................................101
Indstillinger for videokamera............................................................ 104

Fotos og videoer i Album........................................................... 107

Visning af fotos og videoer.............................................................. 107
Sådan deler og håndterer du fotos og videoer.................................108
Redigering af fotos med appen Photo editor................................... 109
Redigering af videoer med videoredigeringsprogrammet................. 110

4

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan skjuler du fotos og videoer................................................... 110
menuen Album på startskærm........................................................ 111
Visning af fotos på et kort................................................................111

Videoer....................................................................................... 113

Videoprogrammet........................................................................... 113
Overførsel af videoindhold til enheden............................................. 114
Administrering af videoindhold.........................................................114
Movie Creator................................................................................. 114

Forbindelse.................................................................................116

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv................................... 116
Sådan deler du indhold med DLNA Certified™-enheder..................116
Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør........................................... 118
Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en trådløs
DUALSHOCK™ 4-controller............................................................119
NFC................................................................................................ 119
Trådløs Bluetooth®-teknologi..........................................................121

Smarte apps og funktioner, der sparer dig tid........................... 124

Google Søgning & Now...................................................................124
Brug af programmet News Suite..................................................... 124
Brug af din enhed som en tegnebog............................................... 124

Rejser og kort.............................................................................125

Sådan anvender du placeringstjenester...........................................125
Google Maps™ og navigation......................................................... 125
Brug af datatrafik under rejser......................................................... 125
Brug af enheden med bilens infotainmentsystem.............................126
Flytilstand........................................................................................126

Ur og kalender............................................................................128

Kalender......................................................................................... 128
Alarm og ur..................................................................................... 128

Tilgængelighed...........................................................................131

Forstørrelsesbevægelse.................................................................. 131
Skriftstørrelse.................................................................................. 131
Visningsstørrelse............................................................................. 131
Farvekorrektion............................................................................... 131
TalkBack......................................................................................... 132
Monolyd..........................................................................................132
TTY-tilstand (teleprinter)...................................................................132
Switch Access................................................................................ 132

Support og juridisk meddelelse................................................. 134

Supportprogram............................................................................. 134
Xperia™-tips................................................................................... 134
Hjælp i menuer og programmer.......................................................134

5

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Udførelse af diagnosticeringstest på din enhed............................... 134
Sådan genstarter, nulstiller og reparerer du din enhed..................... 134
Hjælp os med at forbedre vores software........................................ 136
Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse.................................. 136
Sådan genbruger du din enhed.......................................................136
Juridisk meddelelse.........................................................................136

6

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.