Sony Xperia X - Internet- og mms-indstillinger

background image

Internet- og mms-indstillinger

Hvis du vil sende mms'er eller have adgang til internettet, når der ikke er et tilgængeligt

Wi-Fi-netværk, skal du have en aktiv mobildataforbindelse med de korrekte internet- og

mms-indstillinger (Multimedia Messaging Service). Her er nogle tip:

Enheden leveres forudinstalleret med internet- og mms-indstillinger til de fleste

mobilnetværk og mobiloperatører. Det vil sige, at du kan bruge internettet og sende

mms'er med det samme.

Du kan hente disse indstillinger via Wi-Fi.

Du kan når som helst tilføje, ændre eller slette internet- og mms-indstillingerne på

enheden manuelt. Hvis du ændrer eller sletter en internet- eller mms-indstilling ved en

fejl, skal du hente internet- og mms-indstillingerne igen.

Hvis du ikke har adgang til internettet via et mobilnetværk, eller hvis mms ikke virker,

også selvom internet- og mms-indstillingerne er overført til din enhed, kan du gå til

fejlfindingstip til din enhed på

www.sonymobile.com/support/

, hvis det drejer sig om

problemer med netværksdækning, mobildata og mms.

Hvis STAMINA-tilstanden er aktiveret for at spare på strømmen, sættes al mobildatatrafik

på pause, når skærmen er slukket. Hvis dette medfører forbindelsesproblemer, kan du

prøve at udelukke, at visse apps og tjenester sættes på pause, eller du kan deaktivere

STAMINA-tilstanden midlertidigt.

Hvis du anvender en enhed med flere brugere, er det kun ejeren, dvs. den primære

bruger, der kan hente internetindstillinger og beskeder fra menuen Indstillinger, men de

hentede indstillinger gælder for alle brugere.

Sådan henter du internet- og mms-indstillinger

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Internetindstillinger.

3

Tap på

ACCEPTÉR. Når indstillingerne er hentet, vises på statuslinjen, og

mobildatatrafik slås automatisk til.

Hvis indstillingerne ikke kan overføres til din enhed, skal du kontrollere signalstyrken på din

mobil- eller

Wi-Fi-netværksforbindelse. Gå til en åben plads uden forhindringer, eller gå tættere

på et vindue. Prøv derefter igen.

Sådan tilføjer du internet- og mms-indstillinger

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk.

3

Tap på

Navn på adgangspunkt > .

4

Tap på

Navn, indtast et navn efter eget valg, og tap derefter på OK.

5

Tap på

APN, indtast navnet på adgangspunktet, og tap derefter på OK.

6

Angiv alle andre påkrævede oplysninger. Hvis du ikke ved, hvilke oplysninger der

kræves, skal du kontakte din netværksoperatør for at få flere oplysninger.

7

Tap på , når du er færdig, og tap derefter på

GEM.

47

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan får du vist de hentede internet- og mms-indstillinger

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk.

3

Tap på

Navn på adgangspunkt.

4

For at få vist flere oplysninger skal du tappe på et hvilket som helst af de

tilgængelige elementer.