Sony Xperia X - Overførsel af kontakter

background image

Overførsel af kontakter

Du kan overføre kontakter til din nye enhed på flere måder. Du kan synkronisere

kontakter fra en onlinekonto eller importere kontakter direkte fra en anden enhed.

Overførsel af kontakter ved hjælp af en onlinekonto

Hvis du synkroniserer kontakterne i din gamle enhed eller din computer med en
onlinekonto, f.eks. Google Sync™ eller Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, kan du

overføre dine kontakter til din nye enhed ved hjælp af den pågældende konto.

Sådan synkroniserer du kontakter på din nye enhed med en synkroniseringskonto

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Administrer konti.

3

Vælg den konto, du vil synkronisere dine kontakter med, og tap derefter på >

Synkroniser nu.

Du skal være logget på den pågældende synkroniseringskonto, før du kan synkronisere dine

kontakter med den.

Andre metoder til overførsel af kontakter

Der er flere andre metoder, du kan bruge for at overføre kontakter fra din gamle enhed til

din nye enhed. Du kan f.eks. kopiere kontakterne over på et hukommelseskort, anvende
Bluetooth

®

-teknologi eller gemme kontakterne på et SIM-kort. Du kan finde mere

detaljerede oplysninger om at overføre kontakterne fra din gamle enhed i den relevante

brugervejledning.

At importere kontaktpersoner fra et hukommelseskort

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tryk på , og tap derefter på

Importér/eksportér > Importér fra SD-kort eller

internt lager (.vcf-fil).

3

Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

4

Tap på

SD-kort.

5

Vælg de filer, du vil importere, ved at tappe på dem.

79

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan importerer du kontakter ved hjælp af Bluetooth

®

-teknologi

1

Kontrollér at Bluetooth

®

-funktionen er slået til, og at enheden er indstillet til synlig.

2

Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække

statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.

3

Tap på

Accepter for at starte filoverførslen.

4

Træk statuslinjen nedad. Tap på beskeden, når overførslen er fuldført.

5

Tap på den modtagne fil, og vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

Sådan importerer du kontakter fra SIM-kortet

Når du overfører kontakter til eller fra et SIM-kort, duplikeres nogle af kontakterne måske, når

de når destinationen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, under

Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter

på siden 81.

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Importér/eksportér > Importer fra SIM-kort.

3

Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

4

Vælg kontakter, der skal importeres. Hvis du vil importere en enkelt kontakt, skal

du søge efter og tappe på kontakten. Tap på , og tap derefter på

Importer alle for

at importere alle kontakter.