Sony Xperia X - Flere opkald

background image

Flere opkald

Hvis du har aktiveret ventende opkald, kan du håndtere flere opkald samtidig. Når

funktionen er aktiveret, høres der et bip, hvis du modtager et andet opkald.

Mobildata er ikke tilgængelige under opkald. Programmer som mail, internet og sociale

netværk fungerer, hvis du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du ventende opkald

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Opkald > Yderligere indstillinger.

3

Tap på

Ventende opkald for at aktivere eller deaktivere ventende opkald.

Sådan besvarer du et nyt opkald og parkerer et igangværende opkald

1

Træk til højre, når du hører gentagne bip under et opkald.

2

Tap på

Sæt opkald på hold.

74

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan afviser du et andet opkald

Træk til venstre, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan foretager du et andet opkald

1

Tap på under et igangværende opkald. Opkaldsloggen vises.

2

Tap på for at få vist det numeriske tastatur.

3

Indtast nummeret til modtageren, og tap på . Det første opkald parkeres.

Sådan skifter du mellem flere opkald

Tap på

Parkeret for at skifte til et andet opkald og parkere det aktuelle opkald.