Sony Xperia X - Üldised kaameraseaded

background image

Üldised kaameraseaded

Salvestusrežiimid

Käsitsi

Kohandage käsitsi kaameraseadeid, nagu eraldusvõime, valge tasakaal ja ISO.

Optimaalne automaatrežiim

Optimeerige seadeid, et need vastaksid igasugustele pildistamisoludele.

Videokaamera

Kohandage käsitsi videoseadeid, nagu eraldusvõime ja teravustamisrežiim.

Kaamera rakendused

Valige kaamerarakendusi käsitsi.

Soovitud salvestusrežiimi või rakenduste loendi valimiseks nipsake sõrmega ekraanil.

Paremate piltide tegemise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi

support.sonymobile.com

.

Kaamerarakendused

Sound Photo

Tehke taustahelidega fotosid.

AR-efekt

Tehke virtuaalsete dekoratsioonide ja tegelastega fotosid ja videoid.

Loov efekt

Lisage fotodele või videotele efekte.

Venituspanoraam

Tehke lainurk- ja panoraamfotosid.

96

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Laadiga portree

Tehke reaalajas kuvatavate laadidega portreefotosid.

Timeshift video

Salvestage suure kaadrisagedusega videoid ja rakendage aegluubi efekte.

Timeshift burst

Valige sarivõttega tehtud piltide seast välja parim.

Kleebiselooja

Saate lemmikfotode või kaamera pildinäidikus kuvatava pildi põhjal luua ainulaadseid kleebiseid.

Pildilolev nägu

Pildistage esi- ja tagakaameraga korraga.

Sweep Panorama

Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid horisontaalselt või vertikaalselt lihtsalt vajutades ja

liigutades seadet.

Panoraamfoto tegemine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Nipsake ekraanil, et valida

, seejärel valige .

3

Pildistamissuuna valimiseks koputage valikut

.

4

Vajutage kaamera ning liigutage kaamerat aeglaselt ja sujuvalt ekraanil näidatud

suunas.

Portree kujundamine

Portree kujundamisfunktsiooni abil saate parima tulemuse tagamiseks rakendada

portreefotodele pildistamise ajal parandusefekte. Lisaks saate kasutada seadet

Maagiline kiir, et lisada silmadele prožektorivalguse muster.

Portree kujundamisfunktsiooni kasutamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Nipsake ekraanil, et valida

, seejärel valige .

3

Kõigi laadide kuvamiseks koputage valitud laadi nime, nt

Seebimull.

4

Täiendavate laadide lisamiseks koputage valikut

Veel.

5

Valige laad, mille soovite rakendada, ja koputage pildistamiseks ikooni .

Funktsiooni Magic beam kasutamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Nipsake ekraanil, et avada

, seejärel koputage valikuid > .

3

Silmale prožektorivalguse efekti rakendamiseks valige kohandatud muster.

Funktsiooni Timeshift burst kasutamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Nipsake ekraanil, et valida

, ja valige seejärel .

3

Pildistage. Tehtud fotod kuvatakse pisipildivaates.

4

Liikuge kerides pisipiltide seas ja valige foto, mille soovite salvestada. Seejärel

puudutage ikooni .

Kaamerarakenduste allalaadimine

Tasuta või tasulisi kaamerarakendusi saate alla laadida veebipoodidest Google Play™,

allikatest. Enne allalaadimise alustamist veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud,

andmesidetasude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi-ühenduse kaudu.

Kaamerarakenduste allalaadimine

1

Avage kaamerarakendus.

2

Nipsake ekraani ja valige

, seejärel koputage ikooni .

3

Valige rakendus, mille soovite alla laadida, seejärel järgige installimise lõpetamiseks

juhiseid.

97

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Automaatne näotuvastus

Kaamera tuvastab näod automaatselt ja tõstab need raamidega esile. Värviline raam

näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fookus seatakse kaamera

keskosale kõige lähemal olevale näole. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu,

koputage vastavat raami.

Automaatne jäädvustamine

Lülitage automaatne jäädvustamine sisse, et kasutada mõnda allpool nimetatud

automaatse pildistamise võimalust.

Naeratuspäästik

Tehnoloogia Smile Shutter™ võimaldab nägu pildistada just siis, kui see naeratab. Kaamera tuvastab kuni viis

nägu ning valib ühe näo naeratuse tuvastamiseks ja automaatseks teravustamiseks. Kui valitud nägu

naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Väljas

Kui automaatne jäädvustamine on välja lülitatud, saate pildistada katikunupu või kaameraklahvi abil.

Funktsiooni Smile Shutter™ sisselülitamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Koputage valikut .

3

Leidke ja koputage

Automaatne jäädvustamine > Naeratuspäästik.

4

Kui kaamera on avatud ja

Naeratuspäästik on sisse lülitatud, suunake kaamera

pildistatava objekti suunas. Kaamera valib teravustatava näo.

5

Valitud nägu kuvatakse värvilises raamis ja foto tehakse automaatselt, niipea kui

naeratus on tuvastatud.

6

Kui naeratust ei tuvastata, vajutage kaameraklahvi, et teha foto käsitsi.

Foto geograafilise asukoha salvestamine

Fotodele asukohasildi lisamiseks lülitage sisse asukoha salvestusfunktsioon, mis

pildistamise ajal salvestab ligikaudse geograafilise asukoha. Geograafiline asukoht

määratletakse traadita sidevõrkude ja GPS-tehnoloogia abil.
Kui kaameraekraanil kuvatakse , on asukoha salvestamine sisse lülitatud, kuid

asukohateavet pole leitud. Kui kuvatakse , on asukoha salvestamine sisse lülitatud ja

asukohateave kättesaadav, nii et teie fotole saab geograafilise asukoha lisada. Kui neist

sümbolitest kumbagi ei kuvata, pole asukoha salvestamine sisse lülitatud.

Asukohasiltide lisamise sisselülitamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Puudutage ikooni .

3

Puudutage valikut

Veel ja seejärel funktsiooni lubamiseks või keelamiseks jaotise

Salvesta asukoht kõrval olevat liugurit.

4

Kui lubate asukohasiltide lisamise, palutakse teil asukohateenused lubada, kui te

pole seda juba teinud. Puudutage valikut

OK ja seejärel liugurit Asukoht.

Puutesalvestus

Puutesalvestusega pildistamiseks koputage ükskõik kuhu kaamera ekraanil.

Sees

Ainult esikaamera

Väljas

Puudutamine reguleerimiseks

Pildistades saate mingi ala fokuseerimiseks ekraani puudutada

Ainult teravustamine

98

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teravustamine ja heledus

See funktsioon on saadaval ainult režiimis

Optimaalne automaatrežiim.

Automaatne fotode/videote eelvaade

Soovi korral saate pärast pildistamist või filmimist kuvada foto või video eelvaate.

Sees

Pärast pildistamist või video salvestamist kuvatakse ekraani paremas allnurgas 3 sekundi jooksul foto või

video eelvaade.

Ainult esikaamera

Pärast esikaameraga pildistamist või video salvestamist kuvatakse ekraani paremas allnurgas 3 sekundi

jooksul foto või video eelvaade.

Väljas

Foto või video salvestatakse pärast pildistamist või filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Helitugevusklahvi kasutamine

Saate valida, kuidas soovite helitugevusklahvi pildistamise ajal kasutada.

suumimiseks

Kasutage helitugevusklahvi sisse või välja suumimiseks.

helitugevuse reguleerimiseks

Kasutage helitugevusklahvi teadaannete, helinate ja muusika helitugevuse reguleerimiseks.

pildistamiseks

Kasutage helitugevusklahvi fotode tegemiseks.

Heli

Kui pildistate või hakkate videot salvestama, teeb kaamerarakendus katikuheli. Kui

kasutate automaattaimerit, teeb see pildistamiseni jäänud aja lugemisel mitu piiksu.

Saate valida, kas need helid on sisse või välja lülitatud.

Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-mälukaardile või seadme

sisemällu.

Sisemälu

Fotod ja videod salvestatakse seadme mällu.

SD-kaart

Fotod ja videod salvestatakse SD-mälukaardile.

Ruudujooned

Saate valida, kas ruudujooned on kaamera pildinäidikus sisse- või väljalülitatud.

Kiirkäivitus

Kiirkäivituse seadete abil saate kaamera käivitada ka siis, kui ekraan on lukus.

Ainult käivita

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ka siis, kui

ekraan on lukus.

Käivita ja pildista

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja

automaatselt pildistada ka siis, kui ekraan on lukus.

Käivita ja filmi

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja alustada

video filmimist ka siis, kui ekraan on lukus.

99

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Väljas

Värvi ja heleduse kohandamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Valige >

Värv ja heledus.

3

Värvi ja heleduse kohandamiseks lohistage liugurid soovitud asenditesse.

See seade on saadaval ainult optimaalses automaat- ja videokaamera režiimis.

Valge tasakaal, fookus ja säri

Valge tasakaal, mis on saadaval ainult

Käsitsi salvestusrežiimis, reguleerib värvitasakaalu

vastavalt valgustingimustele. Samuti saate säriväärtust vahemikus –2,0...+2,0 EV käsitsi

reguleerida. Näiteks saate suurendada pildi heledust või vähendada üldist säriväärtust.

Selleks koputage valge tasakaalu / teravustamisrežiimi / säriaja reguleerimise ikooni

kuvamise ajal vastavalt pluss- või miinusmärki.

Valge tasakaal

Automaatne

Värvitasakaalu reguleeritakse automaatselt.

Hõõglamp

Värvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste korral (nt lambivalguses).

Luminofoorlamp

Värvitasakaalu reguleeritakse fluorestseeriva valguse korral.

Päevavalgus

Värvitasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välitingimuste korral.

Pilvine

Värvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude korral.

Fookus AF

Fookust saate reguleerida automaatselt.

Fookus MF

Fookust saate reguleerida käsitsi.

SS auto

Säriaega saate reguleerida automaatselt.

SS 1/8

Säriaega saate reguleerida käsitsi.