Sony Xperia X - Spikker menüüdes ja rakendustes

background image

Spikker menüüdes ja rakendustes

Mõnel rakendusel ja seadel on valikumenüüs saadaval spikker, mida tavaliselt neis

rakendustes tähistab ikoon .