Sony Xperia X - Kokoaminen

background image

Kokoaminen

Laitteesi tukee ainoastaan SIM-nanokortteja. SIM-nanokortilla ja muistikortilla on omat

paikkansa samassa pidikkeessä. Varmista, ettet sekoita kortteja toisiinsa.

Voit estää tietohävikit sammuttamalla laitteen tai poistamalla muistikortin, ennen kuin vedät

pidikkeen ulos ja poistat SIM-nanokortin tai muistikortin laitteesta.

SIM-nanokortin ja muistikortin asettaminen paikoilleen.

1

Vedä SIM- ja muistikortin pidike ulos kynnellä.

2

Aseta SIM-kortti pidikkeeseen oikein päin ja oikeassa suunnassa (1), kuten

kuvassa näytetään.

3

Aseta muistikortti pidikkeeseen oikein päin ja oikeassa suunnassa (2), kuten

kuvassa näytetään.

4

Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

8

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

SIM-nanokortin irrottaminen

1

Aseta puhelin tasaiselle pinnalle näyttö alaspäin ja avaa SIM-kortin ja

muistikorttipaikan kansi.

2

Vedä SIM- ja muistikortin pidike ulos kynnellä.

3

Irrota SIM-nanokortti ja työnnä pidike tämän jälkeen takaisin paikoilleen varovasti

siten, että se lukittuu paikoilleen.

Muistikortin irrottaminen

1

Sammuta laite tai poista muistikortin asennus valitsemalla

Asetukset > Tallennus

ja muisti > > Lisäasetukset > Tallennustila > (SD-kortti-kohdan vieressä).

2

Aseta puhelin tasaiselle pinnalle näyttö alaspäin ja avaa SIM-kortin ja

muistikorttipaikan kansi.

3

Vedä SIM- ja muistikortin pidike ulos kynnellä.

4

Irrota muistikortti ja työnnä pidike tämän jälkeen takaisin paikoilleen varovasti siten,

että se lukittuu paikoilleen.