Sony Xperia X - Uređivanje videozapisa u aplikaciji Uređivač videozapisa

background image

Uređivanje videozapisa u aplikaciji Uređivač videozapisa

Videozapise koje ste snimili s kamerom možete urediti. Primjerice, možete skratiti

videozapis na žaljenu duljinu ili podesiti brzinu videozapisa. Kada spremite uređeni

videozapis, izvorna nepromijenjena verzija videozapisa ostat će u uređaju.

Skraćivanje videozapisa

1

U Albumu pronađite i dotaknite videozapis koji želite urediti.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .

3

Ako se to od vas zatraži, odaberite

Uređivač videozapisa pa dotaknite Obreži.

4

Da biste okvir za skraćivanje premjestili na neki drugi dio vremenske crte, dodirnite

i držite rub okvira za skraćivanje, zatim ga povucite na željeno mjesto pa dotaknite

Primijeni.

5

Da biste spremili kopiju skraćenog videozapisa, dotaknite

Spremi.

Prilagodba brzine videozapisa

1

U Albumu pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .

3

Ako se to od vas zatraži, odaberite

Uređivač videozapisa pa dotaknite Brzina.

4

Odaberite neku opciju, zatim dodirnite i držite rub vremenske crte, povucite je na

željeni položaj pa dotaknite

Primijeni.

5

Da biste spremili kopiju uređenog videozapisa, dotaknite

Spremi.

Snimanje fotografije u videozapisu

1

U Albumu pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .

3

Ako se to od vas zatraži, odaberite

Uređivač videozapisa pa dotaknite Snimanje

fotografije.

4

Pomoću strelica ili povlačenjem oznake na traci tijeka odaberite željeni kadar koji

želite snimiti, a potom dotaknite

Spremi.