Sony Xperia X - Način rada bez uznemiravanja

background image

Način rada bez uznemiravanja

Uređaj možete ručno postaviti u način rada bez uznemiravanja i odlučiti kako će dugo biti

u tom načinu rada. Možete i unaprijed postaviti kada će se uređaj automatski prebaciti

na način rada bez uznemiravanja.

Aktivacija načina rada bez uznemiravanja

1

Pomoću dva prsta povucite traku stanja potpuno prema dolje da biste pristupili

ploči s brzim postavkama.

2

Pronađite i dotaknite .

3

Odaberite opciju, a zatim dotaknite

Dovršeno.

Brzi prijelaz između načina rada bez ometanja / s vibracijom / sa zvukom

1

Pritišćite tipku za smanjenje ili povećanje glasnoće dok se ne pojavi , ili .

2

Dotaknite

ili da biste se brzo prebacili iz načina rada s vibracijom na način

rada sa zvukom i obrnuto. Da biste aktivirali način rada bez ometanja, u načinu

rada s vibracijom pritisnite tipku smanjenja glasnoće.

56

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Zakazivanje planiranih intervala načina rada bez uznemiravanja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk > Ne ometaj > Automatska pravila.

3

Odaberite vrijeme ili događaj da biste zakazali način rada bez uznemiravanja ili

dodajte novo pravilo.

4

Unesite željeni naziv pravila pa dotaknite

U redu.

5

Pronađite i dotaknite

Dani pa potvrdite okvire za odgovarajuće dane, a zatim

dotaknite

Dovršeno.

6

Da biste namjestili vrijeme početka, dotaknite

Vrijeme početka i odaberite

vrijednost, a zatim dotaknite

U redu.

7

Da biste namjestili vrijeme završetka, dotaknite

Vrijeme završetka i odaberite

vrijednost, a zatim dotaknite

U redu. Uređaj će tijekom odabranog intervala ostati

u načinu rada bez uznemiravanja.

Postavljanje iznimaka u načinu rada Ne ometaj

Možete odabrati kojim je vrstama obavijesti dopušteno oglašavanje u načinu rada Ne

ometaj te filtrirati izuzetke prema tome od koga obavijesti dolaze. Najčešće vrste

izuzetaka obuhvaćaju:

događaje i podsjetnike

pozive

poruke

alarme

Pridruživanje izuzetaka određenim vrstama kontakata

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk > Ne ometaj > Dopušteno samo u Prior..

3

Dotaknite

Pozivi ili Poruke.

4

Odaberite neku opciju.