Sony Xperia X - Postavke zaslona

background image

Postavke zaslona

Ručno prilagođavanje svjetline zaslona bez obzira na uvjete usvjetljenja

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon pa dotaknite klizač Prilagodljiva svjetlina

da biste onemogućili tu funkciju (ako već nije onemogućena).

3

Dotaknite

Razina svjetline.

4

Povucite klizač da biste prilagodili svjetlinu.

Smanjenjem svjetline štedite bateriju.

Omogućivanje ili onemogućivanje vibriranja na dodir

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk > Ostali zvukovi.

3

Dotaknite klizač

Vibracija prilikom dodira da biste omogućili ili onemogućili tu

funkciju.

Prilagodba vremena neaktivnosti prije isključivanja zaslona

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Mirovanje.

3

Odaberite neku opciju.

Da biste brzo isključili zaslon, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Prilagodba veličine fonta

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Veličina fonta.

3

Odaberite željenu opciju.

57

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Prilagodba veličine zaslona

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Veličina zaslona.

3

Povucite klizač da biste odabrali željenu opciju.

Prilagodba balansa bijele zaslona

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Balans bijele boje.

3

Da biste prilagodili balans bijele, povucite klizače u željene položaje.

Da biste postavku balansa bijele vratili na zadane vrijednosti, dotaknite >

Zadane vrijednosti.

Pametna kontrola pozadinskog osvjetljenja

Pametna kontrola pozadinskog osvjetljenje zadržava zaslon uključenim sve dok vam je

uređaj u ruci. Kad odložite uređaj, zaslon se isključuje prema postavki mirovanja.

Omogućivanje i onemogućivanje funkcije pametne kontrole pozadinskog osvjetljenja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Pametno pozadinsko osvj..

3

Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.

Odabir poklopca

Prilagodite svjetlinu zaslona ili ga isključite, ovisno o poklopcu koji koristte.

Poklopac se ne prodaje s telefonom. Pribor morate kupiti zasebno.

Odabir vrste poklopca

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Odabir maske.

3

Odaberite neku opciju.

Način rada s rukavicama

Način rada s rukavicama omogućuje kretanje po zaslonu uređaja kada na rukama imete

rukavice. Kada koristite način rada s rukavicama, u području zaslona u kojem se

registrira dodir prikazuje se prsten pokazivača.

Omogućivanje načina rada s rukavicama

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite > Postavke > Zaslon > Način rada s

rukavicama.

2

Dotaknite klizač da biste omogućili tu funkciju.

Osjetljivost ovisi o veličini površine dodira između zaslona i prsta na ruci s rukavicom koji

koristite za navigaciju po zaslonu.

Prikvačivanje zaslona

Upotrijebite prikvačivanje zaslona da biste na uređaju postavili prikaz samo zaslona

određene aplikacije. Ako, primjerice, igrate igricu i nehotice dodirnete navigacijsku tipku

za početni zaslon, značajka prikvačivanja zaslona sprječava minimiziranje zaslona aktivne

aplikacije s igricom. Tu značajku možete upotrijebiti i kada uređaj nekome posudite da

biste toj osobi otežali pristupanje drugim aplikacijama. Možete, primjerice, nekome

posuditi uređaj radi snimanja fotografije i prikvačiti zaslon na aplikaciju Fotoaparat tako da

ta osoba ne može jednostavno otvoriti druge aplikacije, primjerice aplikaciju za e-poštu.

Prikvačivanje zaslona nije sigurnosna značajka i ne može potpuno spriječiti druge korisnike da

otkvače zaslon i pristupe uređaju. Da biste zaštitili svoje podatke, morate postaviti uređaj tako

da za otključavanje zaslona zahtijeva PIN, lozinku ili uzorak prije nego što se zaslon može

otkvačiti.

58

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Omogućivanje i onemogućivanje prikvačivanja zaslona

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Prikvačivanje

zaslona.

3

Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.

4

Ako ste omogućili prikvačivanje zaslona, možete dotaknuti klizač

Prilikom otkv.

traži uzorak za otklj. da biste po želji omogućili ili onemogućili tu dodatnu

sigurnosnu funkciju.

Uzorak, PIN ili zaporka nisu obavezni da bi prikvačivanje zaslona funkcioniralo.

Prikvačivanje zaslona

1

Na uređaju morate aktivirati prikvačivanje zaslona.

2

Otvorite aplikaciju i dođite na zaslon koji želite prikvačiti.

3

Dotaknite .

4

Da bi se prikazala ikona za prikvačivanje zaslona , povucite prstom prema gore.

5

Dotaknite .

6

Na skočnom prozoru koji se pojavi dotaknite

Shvaćam.

Otkvačivanje zaslona

Na prikvačenom zaslonu dodirnite i držite dok se zaslon ne otkvači.

Ako ste prilikom aktiviranja funkcije prikvačivanja zaslona odabrali sigurnosnu opciju, morate

unijeti uzorak, PIN ili zaporku da biste otključali uređaj prije otkvačivanja zaslona.