Sony Xperia X - kalendar

background image

kalendar

Aplikaciju Kalendar koristite za upravljanje rasporedom. Ako ste se prijavili na uređaj i

sinkronizirali ga s jednim ili više internetskih računa koji sadrže kalendare, primjerice

računom za Google™ ili računom za Facebook, događaji iz kalendara na tim računima

prikazivat će se i u aplikaciji Kalendar. Možete odabrati kalendare koje želite integrirati u

kombinirani prikaz kalendara.
Kada se približi vrijeme obveze, uređaj će reproducirati zvuk obavijesti da bi vas podsjetio

na nju.

1

Pristup postavkama, odabir vrste prikaza i kalendara koje želite prikazati

2

Povratak na trenutni datum

3

Pristup drugim opcijama

4

Kvrcanje ulijevo ili udesno omogućuje brži pregled

5

Dodavanje događaja u kalendar

Dodatne informacije o aplikaciji Kalendar

Dok je otvorena aplikacija Kalendar, dotaknite pa pronađite i dotaknite

Pomoć i

povratne informacije.