Sony Xperia X - Početni zaslon

background image

Početni zaslon

Početni zaslon početna je točka za korištenje uređaja. Sličan je radnoj površini na

zaslonu računala. Na početnom zaslonu može se nalaziti do dvadeset okana, koja se

protežu izvan uobičajene vidljive širine zaslona. Broj okana na početnom zaslonu

prikazan je nizom točaka pri dnu početnog zaslona. Istaknuta točka označava okno koje

se trenutno prikazuje.

1

Dobro došli u widget Xperia™ – dotaknite da biste otvorili widget i odabrali zadatak kao što je kopiranje

sadržaja sa starog uređaja ili postavljanje usluga Xperia™

2

Točkice – predstavljaju broj okana na početnom zaslonu

Za otvaranje Početnog zaslona

Pritisnite .

Pretraživanje početnog zaslona

Okna na početnom zaslonu

Na početni zaslon možete dodavati nova okna (najviše dvadeset) te ih brisati s njega.

Možete i postaviti okno koje želite koristiti kao glavno okno početnog zaslona.

23

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje glavnog okna početnog zaslona

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom zaslonu dok uređaj ne zavibrira.

2

Prstom kvrcnite ulijevo ili udesno da biste došli do okna koje želite postaviti kao

glavno okno početnog zaslona, a zatim u gornjem lijevom kutu zaslona dotaknite

.

Kada je omogućena funkcija Google pretraživanja i Now, krajnje lijevo okno rezervirano je za taj

servis, pa se glavno okno početnog zaslona ne može mijenjati. Dodatne informacije potražite u

odjeljku

Google pretraživanje i sada

na stranici 124.

Dodavanje okna na početni zaslon

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom zaslonu dok uređaj ne zavibrira.

2

Da biste pregledavali okna, povucite cijelim putem udesno ili ulijevo, a zatim

dodirnite .

Kada je omogućena funkcija Google pretraživanja i sada, krajnje lijevo okno rezervirano je za

taj servis, pa se na tu stranu više ne mogu dodavati dodatna okna. Dodatne informacije

potražite u odjeljku

Google pretraživanje i sada

na stranici 124.

Brisanje okna s početnog zaslona

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom zaslonu sve dok uređaj ne

zavibrira.

2

Prstom povucite ulijevo ili udesno da biste došli do okna koje želite izbrisati, a

zatim u gornjem desnom kutu okna dotaknite .

Postavke početnog zaslona

Onemogućivanje ili deinstaliranje aplikacije s početnog zaslona

Onemogućivanjem unaprijed instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali se aplikacija može

ponovno omogućiti u odjeljku

Postavke > Aplikacije. Samo se preuzete aplikacije mogu u

potpunosti deinstalirati.

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom zaslonu dok uređaj ne zavibrira.

2

Kvrcnite ulijevo ili udesno da biste pregledali okna. Sve aplikacije koje se mogu

onemogućiti ili deinstalirati označene su simbolom .

3

Dotaknite željenu aplikaciju pa dotaknite

ONEMOGUĆI ako je aplikacija već bila

unaprijed instalirana na vaš uređaj, odnosno

U redu ako je aplikacija preuzeta, a vi

je želite deinstalirati.

Prilagodba veličine simbola na početnom zaslonu

1

Dodirnite i zadržite bilo koje područje na početnom zaslonu sve dok uređaj ne

zavibrira, a zatim dotaknite .

2

Dotaknite

Veličina ikona, a zatim odaberite opciju.