Sony Xperia X - Prečaci i mape

background image

Prečaci i mape

Pomoću prečaca i mapa upravljajte aplikacijama i držite početni zaslon urednim.

Pregled prečaca i mapa

1

Pristup aplikaciji putem prečaca

2

Pristup mapi koja sadrži aplikacije

Dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu

Početni zaslon.

2

Na izborniku za prilagodbu dotaknite

Widgeti > Prečaci.

3

Pomičite se po popisu i odaberite neku aplikaciju. Odabrana će se aplikacija

dodati na

Početni zaslon.

Premještanje stavke na početnom zaslonu

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne vibrirati, a potom je povucite na novu

lokaciju.

Uklanjanje stavke s početnog zaslona

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne zavibrira, a zatim je povucite na stavku

Uklonite s početnog zaslona pri vrhu zaslona.

Izrada mape na početnom zaslonu

Dodirnite i držite simbol aplikacije ili prečac dok uređaj ne počne vibrirati, a potom

ga povucite i ispustite na drugi simbol aplikacije ili prečac.

Dodavanje stavki u mapu na početnom zaslonu

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne vibrirati, a potom je povucite u mapu.

Za preimenovanje mape na početnom zaslonu

1

Dotaknite mapu kako biste je otvorili.

2

Dotaknite traku s nazivom mape kako biste prikazali polje

Naziv mape.

3

Upišite novi naziv mape i dotaknite

Dovršeno.