Sony Xperia X - Sinkronizacija uz Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinkronizacija uz Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Ako vaša tvrtka koristi račun Microsoft Exchange ActiveSync, poslovnim porukama e-

pošte, obvezama na kalendaru i kontaktima možete pristupiti izravno na uređaju. Nakon

postavljanja informacije možete pronaći u aplikacijama ,

Kalendar i Kontakti.

Postavljanje računa za EAS za sinkronizaciju

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke > Račun i sinkronizacija > Dodaj račun > Exchange

ActiveSync.

3

Unesite poslovnu adresu e-pošte i zaporku.

4

Dotaknite

Dalje. U slučaju pogreške ručno unesite detalje o domeni i poslužitelju

za račun pa dotaknite

Dalje.

5

Dotaknite

U redu da biste poslužitelju tvrtke omogućili upravljanje uređajem.

6

Odaberite način sinkronizacije, interval sinkronizacije i podatake koje želite

sinkronizirati s uređajem.

7

Dotaknite

Dalje, a zatim odaberite način primanja obavijesti o novim porukama e-

pošte.

8

Dotaknite

Dalje, upišite naziv za račun tvrtke, a zatim dotaknite Dovrši

postavljanje.

9

Ako se to zatraži, aktivirajte administrator uređaja da biste poslužitelju tvrtke

omogućili postavljanje određenih sigurnosnih pravila na uređaju, kao što su

onemogućivanje snimanja glasa i korištenje šifriranja pohrane.

Uklanjanje računa za EAS

1

Na zaslonu

Početni zaslon, dotaknite > Postavke > Račun i sinkronizacija.

2

Dotaknite

Exchange ActiveSync pa odaberite račun za EAS koji želite ukloniti.

3

Dotaknite , a zatim

UKLANJANJE RAČUNA.

4

Da biste potvrdili uklanjanje, ponovno dotaknite

UKLANJANJE RAČUNA.

54

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.