Sony Xperia X - Ngatur pesen email

background image

Ngatur pesen email

Ngurutake email

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Yen nggunakake sawetara akun email, tutul banjur pilih akun karo kothak mlebu

sing arep diurutake. Yen pengin ngurutake email ing kabeh akun email saknalika,

tutul , banjur tutul

Kothak mlebu gabungan.

4

Tutul , banjur tutul

Urutake.

5

Pilih opsi ngurutake.

83

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nlusuri email

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul Email.

2

Yen sampeyan nggunakake sawetara akun email, tutul banjur pilih akun sing

arep ditlusuri. Yen pengin nggoleki ing kabeh akun email saknalika, tutul , banjur

tutul

Kothak mlebu gabungan.

3

Tutul .

4

Tik teks telusur, banjur tutul ing kibor.

5

Kasil tlusuran katon ing dhaptar sing diurutake miturut tanggal. Tutul pesen email

sing arep dibukak.

Ndeleng kabeh folder kanggo sak akun email

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul Email.

2

Tutul , banjur pilih akun sing arep dipriksa.

3

Ing akun sing arep dipriksa, pilih

Tampilake kabeh folder.

Mbusak pesen email

1

Tutul terus pesen sing arep dibusak nganti piranti kedher.

2

Centhang kothak pesen sing arep dibusak.

3

Tutul

Sampeyan uga bisa nggulung cepet pesen nengen kanggo mbusak.

Mindhah pesen email menyang folder liyane

1

Ing kothak mlebu email, usap pesen sing arep dipindhah menyang kiwa.

2

Tutul

Pindhah, banjur pilih folder.

Supaya fungsi ing dhuwur bisa mlaku, Usap kanggo mbusak fitur sing kudu diaktifake. Mode

iki biasane wis diaktifake kanthi gawan. Kanggo mesthekake yen wis diaktifake, tutul >

Setelan, priksa kothak centhang ing jejere Usap kanggo ngatur/mbusak.