Sony Xperia X - Экран сақтағышы

background image

Экран сақтағышы

Құрылғы док-станцияға бекітілген кезде немесе зарядталып жатқанда және экран бос тұрғанда

т

үстерді, фотосуреттерді немесе слайд-шоуды автоматты түрде көрсететін интерактивті экран

са

қтағышын реттеңіз.

Бірнеше пайдаланушы бар құрылғыда әрбір пайдаланушыда жеке экран сақтағышының
параметрлері болады.

Экран сақтағышын қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дисплей > Экранды сақтау режимі тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Функцияны

қосу немесе өшіру үшін слайдерді түртіңіз.

Экран сақтағышының мазмұнын таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дисплей > Экранды сақтау режимі тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Функцияны

қосу үшін слайдерді түртіңіз.

4

Экран са

қтағышы белсенді кезде не көрсетілуі керек екенін таңдаңыз.

64

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экран сақтағышын қолмен іске қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дисплей > Экранды сақтау режимі тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Функцияны

қосу үшін слайдерді түртіңіз.

4

Экран са

қтағышын дереу іске қосу үшін белгішесін түртіңіз, содан кейін Іске қосу

п

әрменін түртіңіз.