Sony Xperia X - SIM картасын қорғау

background image

SIM картасын қорғау

Құрылғыда пайдаланатын әр SIM картасын PIN кодымен құлыптауға және құлпын ашуға

болады. SIM картасы

құлыпталған кезде картаға байланыстырылған жазылым дұрыс

пайдаланбаудан

қорғалады, яғни құрылғыны әр іске қосқан кезде PIN кодын енгізіп отыруыңыз

қажет.
PIN кодын тым к

өп рет дұрыс емес енгізсеңіз, SIM картаңыз бұғатталады. Одан кейін PUK (Жеке

б

ұғаттаудан шығару кілті) кодын және жаңа PIN кодын енгізу керек. PIN және PUK кодтарын желі

операторы береді.

SIM карта құлпын орнату немесе жою үшін

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > SIM картасын
құлыптау реттеу
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасыны

ң құлпын қосу немесе өшіру үшін SIM карт-н құлыптау слайдерін

т

үртіңіз.

4

SIM картасыны

ң PIN кодын енгізіп, OK түймесін түртіңіз. SIM карта құлпы енді белсенді

ж

әне сізден құрылғыны қайта қосқан іске сайын осы PIN кодын енгізу сұралады.

SIM картасының PIN кодын өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > SIM картасын
құлыптау реттеу
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM PIN кодын өзгерту п

әрменін түртіңіз.

4

Ескі SIM картасыны

ң PIN кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңа SIM картасының PIN кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа SIM картасының PIN кодын қайта теріңіз де, OK түймесін түртіңіз.

18

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

PUK коды арқылы блокталған SIM картасының құлпын ашу үшін

1

PUK кодын енгізіп,

белгішесін т

үртіңіз.

2

Жа

ңа PIN кодын енгізіп, белгішесін түртіңіз.

3

Жа

ңа PIN кодын қайтадан енгізіп, белгішесін түртіңіз.

Қате PUK кодын бірнеше мәрте енгізсеңіз, жаңа SIM картасын алу үшін желі операторына
хабарласуыңыз қажет.