Sony Xperia X - Įrenginio apsaugos užtikrinimas

background image

Įrenginio apsaugos užtikrinimas

Įrenginyje yra kelios saugos parinktys, primygtinai rekomenduojamos, jei įrenginys būtų

pamestas arba pavogtas.
Galima apibrėžti toliau nurodytas parinktis.

Pasinaudodami PIN, slaptažodžiu arba kombinacija prietaise nustatykite saugų ekrano

užraktą, kad kiti asmenys negalėtų naudoti ar iš naujo nustatyti jūsų prietaiso.

Pridėkite „Google™“ paskyrą, kad kiti asmenys negalėtų naudoti jūsų prietaiso, jei jis

būtų pavogtas, arba būtų ištrinti jame esantys duomenys.

Aktyvinkite paslaugą „Protection by my Xperia“ arba „Android™“ įrenginio tvarkymo

priemonę. Naudodamiesi viena iš šių paslaugų galite nuotoliniu būdu nustatyti prarasto

prietaiso buvimo vietą, jį užrakinti arba ištrinti duomenis.

Prietaiso nuosavybės teisės tikrinimas

Kai prietaisas yra apsaugotas, atsižvelgiant į naudojamas apsaugos funkcijas, privalote

atrakinti ekraną naudodami PIN kodą, slaptažodį, kombinaciją, arba įvesti savo

„Google™“ paskyros informaciją. Toliau pateikti apsaugos funkcijų ir kai kurių privalomų

kredencialų pavyzdžiai.

Gamintojo duomenų

atkūrimo apsauga

Norint atkurti gamintojo nustatymus pirmiausia reikia atrakinti ekraną.

Funkcija „Protection

by my Xperia“

Jei norite nuotoliniu būdu iš naujo nustatyti prietaisą naudodami šią

paslaugą, turite įvesti „Google™“ paskyros, susietos su paslauga,

naudotojo vardą ir slaptažodį. Norint užbaigti sąrankos procesą,

prietaisą reikia prijungti prie interneto. Jei to nepadarysite, iš naujo

nustatyto prietaiso negalėsite naudoti.

„Android™“ įrenginio

tvarkymo priemonė

Jei norite nuotoliniu būdu iš naujo nustatyti prietaisą naudodami šią

paslaugą, turite įvesti „Google™“ paskyros naudotojo vardą ir

slaptažodį. Norint užbaigti sąrankos procesą, prietaisą reikia prijungti

prie interneto. Jei to nepadarysite, iš naujo nustatyto prietaiso

negalėsite naudoti.

Programinės įrangos

taisymas

Jei programinei įrangai taisyti naudojate programinę įrangą „Xperia™

Companion“, sutaisę ir paleidę prietaisą, būsite paprašyti įvesti

„Google™“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį.

„Android™“ prietaiso tvarkymo priemonėje reikia įvesti „Google™“ paskyros informaciją. Tai

gali būti prietaise nustatyta savininko „Google™“ paskyra. Jei vykdant sąrankos procesą

nepateiksite atitinkamos paskyros informacijos, visiškai negalėsite naudotis prietaisu.