Sony Xperia X - Automatinis prietaiso atrakinimas

background image

Automatinis prietaiso atrakinimas

Funkcija „Smart Lock“ gali būti pasiekiama ne visose rinkose, šalyse ar regionuose.

Funkcija „Smart Lock“ padeda lengviau atrakinti prietaisą – ji leidžia nustatyti, kad tam

tikrose situacijose prietaisas būtų atrakinamas automatiškai. Pavyzdžiui, galite palikti

prietaisą neužrakintą, kai jis prijungtas prie „Bluetooth®“ prietaiso arba kai nešatės jį su

savimi.
Galite nustatyti, kad „Smart Lock“ neužrakintų prietaiso, naudodami šiuos nustatymus.

Patikimas veidas: atrakinti prietaisą į jį pažvelgus.

Patikimas balsas: nustatyti balso atpažinimo funkciją, norint ieškoti bet kuriame ekrane.

Patikimi prietaisai: neužrakinti prietaiso, kai prijungtas patikimas „Bluetooth®“ arba NFC

prietaisas.

Patikimos vietos: neužrakinti prietaiso, kai jis yra patikimoje vietoje.

Aptikimas ant kūno: neužrakinti prietaiso, kai jį nešatės su savimi.
Jeigu nenaudojate prietaiso 4 valandas arba jį paleidžiate iš naujo, turite atrakinti jį patys.

Funkciją „Smart Lock“ sukūrė „Google™“, todėl konkrečios funkcijos laikui bėgant gali keistis

dėl „Google™“ naujinimų.

„Smart Lock“ aktyvinimas

1

Kaip ekrano užraktą nustatykite atrakinimo kombinaciją, PIN kodą arba slaptažodį,

jei to dar nepadarėte.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Trust agents.

4

Bakstelėkite

„Smart Lock“ („Google“) šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte.

5

Bakstelėkite rodyklę atgal šalia

Trust agents.

6

Raskite ir bakstelėkite

Smart Lock.

7

Įveskite savo kombinaciją, PIN arba slaptažodį. Šiuos kredencialus turėsite įvesti

kiekvieną kartą, kai norėsite pakeisti savo „Smart Lock“ nustatymus.

8

Pasirinkite „Smart Lock“ tipą.

Patikimo veido nustatymas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimas veidas.

3

Bakstelėkite

NUSTATYTI > PIRMYN ir vykdykite prietaise pateikiamus

nurodymus.

14

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Patikimo balso nustatymas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimas balsas.

Prietaiso atrakinimas jį nešantis

Naudodami aptikimo ant kūno funkciją, galite laikyti savo prietaisą atrakintą, kai nešatės jį

rankoje, kišenėje ar rankinėje. Prietaiso akcelerometras, aptikęs, kad prietaisas yra

nešamas, palieka jį atrakintą. Akcelerometrui nustačius, kad prietaisas padėtas, jis

užrakinamas.
Kai naudojate aptikimo ant kūno funkciją, turite žinoti, kaip veikia prietaisas.

Bet kada, kai padedate prietaisą ir jis aptinka, kad nebėra nešamas, prietaisas užsirakina

automatiškai.

Prietaisas užsirakina per vieną minutę.

Jei įlipate į automobilį, autobusą, traukinį ar kitą sausumos transporto priemonę,

prietaisas užsirakina per 5–10 min.

Atminkite, kad įlipus į lėktuvą ar laivą (ar kitą ne sausumos transporto priemonę),

prietaisas gali automatiškai neužsirakinti, todėl, jei reikia, užrakinkite jį neautomatiškai.

Kai vėl paimsite prietaisą arba išlipsite iš transporto priemonės, atrakinkite jį vieną kartą, ir

prietaisas liks atrakintas tol, kol bus ant jūsų kūno.

Aptikimo ant kūno funkcija negali identifikuoti prietaisą laikančio asmens. Jeigu perduosite

atrakintą prietaisą su įjungta aptikimo ant kūno funkcija kitam asmeniui, prietaisas gali likti

neužrakintas kito asmens rankose. Nepamirškite, kad aptikimo ant kūno funkcija yra ne tokia

saugi, kaip kombinacija, PIN arba slaptažodis.

Aptikimo ant kūno funkcijos aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Aptikimas ant kūno.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad aktyvintumėte šią funkciją, tada bakstelėkite

Tęsti.

Bakstelėkite šalia

Įjungti esantį šliaužiklį, kad funkciją pasyvintumėte.

Prisijungimas prie patikimų „Bluetooth®“ prietaisų

Galite pažymėti prijungtą „Bluetooth®“ prietaisą kaip patikimą prietaisą ir palikti savo

„Xperia™“ prietaisą atrakintą, kai jis prijungtas prie patikimo prietaiso. Todėl, jeigu turite

„Bluetooth®“ prietaisų, prie kurių jungiatės reguliariai, pvz., automobilio garsiakalbių arba

namų kino sistemos, „Bluetooth®“ laikrodžio arba aktyvumo sekimo priemonės, galite

juos įtraukti į patikimų prietaisų sąrašą ir apeiti papildomas užrakinto ekrano saugos

priemones, kad sutaupytumėte laiko. Ši funkcija yra tinkama, jeigu naudodamiesi šiais

prietaisais paprastai būnate sąlyginai saugioje aplinkoje. Kai kuriais atvejais prieš

prijungiant patikimą prietaisą gali vis tiek tekti atrakinti įrenginį neautomatiškai.

Nerekomenduojama įtraukti prietaisų, kurie yra nuolat prijungti prie jūsų prietaiso kaip patikimi

prietaisai, pvz., „Bluetooth®“ klaviatūros arba dėklai.

Kai patikimas „Bluetooth®“ prietaisas išjungiamas arba pernelyg nutolsta, ekranas

užrakinamas ir jam atrakinti reikia PIN, kombinacijos arba slaptažodžio.

Patikimo „Bluetooth®“ prietaiso šalinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimi prietaisai.

3

Bakstelėkite prietaisą, kurį norite pašalinti.

4

Bakstelėkite

Pašalinti patikimą prietaisą.

15

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Patikimo NFC prietaiso pridėjimas

1

Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas sujungtas su „Bluetooth®“ prietaisu, kurį norite

pridėti kaip patikimą prietaisą, ir prie jo prijungtas.

2

Suraskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock.

3

„Smart Lock“ meniu bakstelėkite

Patikimi prietaisai > Įtraukti patikimą

prietaisąNFC

4

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Saugumo užtikrinimas naudojant patikimus prietaisus

Skirtingi „Bluetooth®“ prietaisai palaiko skirtingus „Bluetooth®“ standartus ir apsaugos

galimybes. Jūsų „Xperia™“ prietaisą galima atrakinti imituojant „Bluetooth®“ prisijungimą,

net kai patikimo prietaiso nėra šalia. Jūsų prietaisas ne visada sugeba atskirti, kada

prisijungimas yra saugus, o kada tik imituojamas.
Kai prietaisas negali atskirti, ar naudojate saugų ryšį, „Xperia™“ prietaisas jums apie tai

praneš ir turėsite patys jį atrakinti, kad patikimas prietaisas galėtų jį palikti neužrakintą.

„Bluetooth®“ prisijungimo atstumas gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių, pvz., jūsų prietaiso

modelio, prijungto „Bluetooth®“ prietaiso ir aplinkos. Atsižvelgiant į šiuos veiksnius

„Bluetooth®“ ryšys gali veikti iki 100 metrų atstumu.

Prisijungimas prie patikimų vietų

Nustačius patikimų vietų funkciją, „Xperia™“ prietaiso užrakintas ekranas išjungiamas, kai

esate nurodytoje patikimoje vietoje. Tam, kad ši funkcija veiktų, turite būti prisijungę prie

interneto (pageidautina – Wi-Fi ryšiu) ir leisti prietaisui naudoti esamos vietos duomenis.
Norėdami nustatyti patikimas vietas, pirmiausia įsitikinkite, kad prietaise įjungtas tikslios

vietos arba akumuliatoriaus energijos taupymo vietos režimas, kad galėtumėte įtraukti

namų arba pasirinktinių vietų.

Tikslios patikimos vietos ribos yra apytikslės ir gali išsiplėsti už tikrosios namų ar kitų, į

patikimų vietų sąrašą įtrauktų vietų teritorijų. Ši funkcija gali laikyti prietaisą neužrakintą iki 80

metrų spindulio teritorijoje. Taip pat turėkite omenyje, kad vietos signalus galima imituoti arba

jais manipuliuoti. Jūsų prietaisą galima atrakinti specialia įranga.

Namų vietos pridėjimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Vietovė, tada bakstelėkite šliaužiklį, kad

suaktyvintumėte vietos paslaugas.

3

Bakstelėkite

Režimas, tada pasirinkite vietovės režimą Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas.

4

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

5

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimos vietos > Pagrindinis.

6

Jei norite įvesti pageidaujamą vietą, bakstelėkite didinamojo stiklo piktogramą ir

įveskite adresą. Prietaisas ieškos įvestos vietos. Bakstelėkite

Įjungti šią vietą.

16

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Namų vietos redagavimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Vietovė, tada bakstelėkite šliaužiklį, kad

suaktyvintumėte vietos paslaugas.

3

Bakstelėkite

Režimas, tada pasirinkite vietovės režimą Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas.

4

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

5

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimos vietos.

6

Pasirinkite namų vietą.

7

Bakstelėkite

Redaguoti.

8

Paieškos juostoje įveskite vietą, kurią norite naudoti kaip savo namų vietą.

Jei kiti objektai turi tą patį adresą, galite kaip pasirinktinę vietą pridėti faktinę savo namų

pastatų komplekse vietą.

Namų vietos šalinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Vietovė, tada bakstelėkite šliaužiklį, kad

suaktyvintumėte vietos paslaugas.

3

Bakstelėkite

Režimas, tada pasirinkite vietovės režimą Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas.

4

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

5

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimos vietos > Pagrindinis.

6

Bakstelėkite

Redaguoti > .

Pasirinktinių vietų naudojimas

Jūs galite bet kurią vietą pridėti kaip patikimą pasirinktinę vietą, kurioje jūsų prietaisas gali

likti neužrakintas.

Pasirinktinės vietos pridėjimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Vietovė, tada bakstelėkite šliaužiklį, kad

suaktyvintumėte vietos paslaugas.

3

Bakstelėkite

Režimas, tada pasirinkite vietovės režimą Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas.

4

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

5

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimos vietos.

6

Bakstelėkite

Įtraukti patikimą vietą.

7

Norėdami dabartinę vietą naudoti kaip patikimą vietą, bakstelėkite

Pasirinkti šią

vietą.

8

Arba, jei norite įvesti kitą vietą, bakstelėkite didinamojo stiklo piktogramą ir įveskite

adresą. Prietaisas ieškos įvestos vietos. Norėdami naudoti siūlomą adresą, jį

bakstelėkite.

9

Norėdami pakoreguoti vietą, bakstelėkite rodyklę šalia adreso, tada vilkite vietos

smeigtuką į norimą vietą ir bakstelėkite

Pasirinkti šią vietą.

17

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pasirinktinės vietos redagavimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Vietovė, tada bakstelėkite šliaužiklį, kad

suaktyvintumėte vietos paslaugas.

3

Bakstelėkite

Režimas, tada pasirinkite vietovės režimą Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas.

4

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

5

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimos vietos.

6

Pasirinkite vietą, kurią norite redaguoti.

7

Bakstelėkite

Redaguoti adresą.

8

Jei norite įvesti kitą vietą, bakstelėkite didinamojo stiklo piktogramą ir įveskite

adresą. Prietaisas ieškos įvestos vietos. Norėdami naudoti siūlomą adresą, jį

bakstelėkite.

9

Norėdami pakoreguoti vietą, bakstelėkite rodyklę šalia adreso, tada vilkite vietos

smeigtuką į norimą vietą ir bakstelėkite

Pasirinkti šią vietą.

Pasirinktinės vietos pašalinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Vietovė, tada bakstelėkite šliaužiklį, kad

suaktyvintumėte vietos paslaugas.

3

Bakstelėkite

Režimas, tada pasirinkite vietovės režimą Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas.

4

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

5

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Smart Lock >

Patikimos vietos.

6

Pasirinkite vietą, kurią norite pašalinti.

7

Bakstelėkite

Trinti.