Sony Xperia X - Ekrano užraktas

background image

Ekrano užraktas

Piršto atspaudų nuskaitymo funkcija JAV rinkoje neveikia.

Yra keletas ekrano užrakto parinkčių. Kiekvieno užrakto tipo saugos lygiai išvardyti

žemiau nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio:

Braukimas: jokios apsaugos, bet sparti prieiga prie pagrindinio ekrano.

Kombinacija: pirštu nupieškite paprastą kombinaciją, kad atrakintumėte savo prietaisą.

PIN kodas: įveskite skaitinį mažiausiai keturių skaitmenų PIN kodą, kad atrakintumėte

savo prietaisą.

Slaptažodis: įveskite raidinį ir skaitinį slaptažodį, kad atrakintumėte savo prietaisą.

11

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Piršto atspaudas: uždėkite registruotą pirštą ant maitinimo mygtuko, kad atrakintumėte

prietaisą.

Labai svarbu nepamiršti ekrano atrakinimo kombinacijos, PIN kodo arba slaptažodžio. Jei

pamiršite šią informaciją, gali nebepavykti atkurti svarbių duomenų, pvz., adresatų ir laiškų.

Jei prietaise „Xperia™“ sukurta „Microsoft® Exchange ActiveSync®“ (EAS) paskyra, dėl EAS

saugos nustatymų gali būti leidžiama rinktis tik ekrano užrakinimo PIN kodu arba slaptažodžiu

būdus. Tai įvyksta, kai tinklo administratorius, siekdamas užtikrinti įmonės saugą, nurodo

konkretų ekrano užrakto tipą visoms EAS paskyroms. Kreipkitės į įmonės arba organizacijos

tinklo administratorių, kad sužinotumėte, kokia tinklo saugos politika taikoma mobiliesiems

prietaisams. Piršto atspaudo funkcija JAV rinkoje neteikiama.

Ekrano užrakto kombinacijos kūrimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano užraktas

>

Kombinacija.

3

Vykdykite prietaise pateikiamus nurodymus.

Jei įvesite neteisingą užrakinimo kombinaciją penkis kartus iš eilės, turite palaukti 30 sekundžių

ir tik tada bandyti dar kartą.

Ekrano užrakto tipo keitimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano

užraktas.

3

Vykdykite prietaise pateikiamus nurodymus.

Ekrano užrakto atrakinimo kombinacijos keitimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai> Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano užraktas.

3

Įveskite ekrano atrakinimo kombinaciją.

4

Bakstelėkite

Kombinacija ir vykdykite prietaise rodomus nurodymus.

Ekrano užrakto PIN kodo kūrimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano užraktas

>

PIN.

3

Įveskite skaitinį PIN kodą, tada bakstelėkite

Tęsti.

4

Dar kartą įveskite ir patvirtinkite PIN kodą, tada bakstelėkite

Gerai.

Ekrano užrakto slaptažodžio kūrimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano užraktas

>

Slaptažodis.

3

Vykdykite prietaise pateikiamus nurodymus.

Atrakinimo braukiant aktyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano

užraktas.

3

Nubrėžkite ekrano atrakinimo kombinaciją arba įveskite savo PIN kodą arba

slaptažodį, priklausomai nuo to, kuri iš šių ekrano užrakto priemonių yra aktyvinta.

4

Bakstelėkite

Braukti, tada – Taip, pašalinti.

Atrakinimas naudojant pirštų atspaudus

Ekrano užrakinimas naudojant kombinaciją, PIN arba slaptažodį yra atsarginis atrakinimo

metodas, jei aktyvinote atrakinimo naudojant pirštų atspaudus pasirinktį. Pasirinkus kitų tipų

ekrano užraktus bus išvalyti visi pirštų atspaudų nustatymai.

12

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Piršto atspaudas suteikia galimybę greitai atrakinti prietaisą. Norėdami naudoti šią

funkciją, pirmiausia turite užregistruoti piršto atspaudą ir įjungti šią funkciją pirštų

atspaudų tvarkyklėje.

Piršto atspaudų nuskaitymo funkcija JAV rinkoje neveikia.

Prietaiso atrakinimas naudojant piršto atspaudą

Kai ekranas užrakintas, uždėkite pirštą ant maitinimo mygtuko, kad prietaisas

galėtų nuskaityti piršto atspaudą ir atrakinti ekraną. Uždėkite pirštą, kurį

užregistravote pirštų atspaudų tvarkyklėje.

Jei penkis kartus piršto atspaudu nepavyks atrakinti ekrano, galima įvesti atsarginę

kombinaciją, PIN arba slaptažodį.

Užmiršto ekrano užrakto nustatymas iš naujo

Jei užmiršote ekrano užrakto PIN kodą, slaptažodį arba kombinaciją, galite tai nustatyti iš

naujo naudodami paslaugą „Protection by my Xperia“. Iš naujo nustačius ekrano užraktą

naudojant šią paslaugą, prietaise esantis turinys neprarandamas.

Kaip iš naujo nustatyti ekrano užraktą naudojant paslaugą „Protection by my Xperia“

1

Turite žinoti savo „Google™“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį, taip pat jūsų

prietaise turi būti aktyvinta paslauga „Protection by my Xperia“.

2

Naudodami bet kurį prie interneto prijungtą prietaisą apsilankykite adresu

myxperia.sonymobile.com

.

3

Prisijunkite prie tos pačios „Google™“ paskyros, kurią nustatėte savo prietaise.

4

Savo prietaise spustelėkite paveikslėlį, esantį dalyje

Jūsų prietaisai.

5

Pasirinkite

Užrakinti, kad pakeistumėte esamą ekrano užraktą nauju PIN kodu.

6

Vykdykite ekrane pateikiamus paslaugos „Protection by my Xperia“ nurodymus.

Atsižvelgiant į saugos nustatymus, nustačius ekrano užraktą iš naujo, jūsų prietaisas gali būti

užrakintas. Tuomet, norėdami naudoti prietaisą, įveskite „Google™“ paskyros naudotojo vardą

ir slaptažodį.