Sony Xperia X - Pamesto prietaiso radimas

background image

Pamesto prietaiso radimas

Jei turite „Google™“ paskyrą, žiniatinklio paslauga „Protection by my Xperia“ gali padėti

jums rasti ir apsaugoti savo prietaisą, jei jį pamestumėte. Jeigu esate aktyvinę šią

paslaugą savo prietaise, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Rasti savo prietaisą žemėlapyje.

Įjungti perspėjimą, kuris veiks net nustačius prietaisą režimu „Netrukdyti“.

Nuotoliniu būdu užrakinti prietaisą ir jo ekrane rodyti savo kontaktinę informaciją bet

kuriam prietaisą radusiam asmeniui.

19

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Kritiniu atveju – nuotoliniu būdu išvalyti vidines ir išorines prietaiso atmintis.

Jei išvalėte prietaiso vidinę atmintį naudodami žiniatinklio paslaugą „Protection by my Xperia“,

turite prisijungti prie „Google™“ paskyros, kurią anksčiau sinchronizavote šiame prietaise, kai

kitą kartą jį įjungsite.

Paslauga „Protection by my Xperia“ teikiama ne visose šalyse arba regionuose.

Paslaugos „Protection by my Xperia“ aktyvinimas

1

Įsitikinkite, kad duomenų ryšys aktyvus ir kad prietaise aktyvinta vietos paslauga.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > „my Xperia“

apsauga > Aktyvinti.

4

Pažymėkite žymimąjį langelį, jei sutinkate su paslaugos naudojimo nuostatomis ir

sąlygomis, tada bakstelėkite

Priimti.

5

Jei būsite paraginti, prisijunkite prie „Google™“ paskyros arba, jei dar neturite,

sukurkite naują.

6

Norėdami patikrinti, ar paslauga „Protection by my Xperia“ gali aptikti jūsų

prietaisą, eikite į svetainę

myxperia.sonymobile.com

ir prisijunkite naudodami

„Google™“ paskyrą, kurią naudojate savo prietaise.

Jei dalijatės prietaisą su keliais naudotojais, atminkite, kad paslauga „Protection by my Xperia“

pasiekiama tik naudotojui, kuris prisijungęs kaip savininkas.

Prarasto prietaiso radimas naudojant „Android™“ prietaiso tvarkymo

priemonę

„Google™“ siūlo vietos nustatymo ir saugumo užtikrinimo žiniatinklio paslaugą, kuri

vadinama „Android™“ prietaiso tvarkymo priemone. Galite ją naudoti kartu su paslauga

„Protection by my Xperia“ (arba vietoje jos). Jei prarasite savo prietaisą, naudodami

„Android™“ prietaiso tvarkymo priemonę galite:

Rasti įrenginį ir nustatyti jo buvimo vietą.

Paskambinti į įrenginį arba jį užrakinti, ištrinti visus jame esančius duomenis arba įtraukti

telefono numerį į užrakintą ekraną.
Jei reikia daugiau informacijos apie „Android™“ prietaiso tvarkymo priemonę,

apsilankykite adresu

www.support.google.com

.

„Android™“ prietaiso tvarkymo priemonė neveikia, jei prietaisas išjungtas arba neprijungtas

prie interneto. „Android™“ įrenginio tvarkymo priemonės paslauga gali būti pasiekiama ne

visose šalyse ar regionuose.

„Android™“ įrenginio tvarkymo priemonės aktyvinimas

1

Jei įrenginiu dalijatės su keliais asmenimis, įsitikinkite, kad prisijungėte kaip

savininkas.

2

Įsitikinkite, kad duomenų ryšys aktyvus ir kad įjungta vietos paslauga.

3

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

4

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Google > Sauga.

5

Bakstelėkite šliaužiklius, esančius šalia

Nuotoliniu būdu rasti šio prietaiso buvimo

vietą ir Leisti nuotoliniu būdu užrakinti ir ištrinti, kad įjungtumėte abi funkcijas.

6

Jei prašoma, sutikite su taisyklėmis ir sąlygomis, bakstelėdami

Suaktyvinti šio

įrenginio administratorių.

7

Jei įjungę paslaugą norite įsitikinti, kad „Android™“ įrenginio tvarkymo priemonė

gali nustatyti jūsų įrenginio buvimo vietą, eikite į

www.android.com/devicemanager

ir prisijunkite naudodami „Google™“ paskyrą.

„Android™“ įrenginio tvarkymo priemonę galite įjungti ir atidarę

Užrakto ekranas ir sauga

dalyje „Prietaiso administratoriai“.

20

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.