Sony Xperia X - Pirštų atspaudų tvarkyklė

background image

Pirštų atspaudų tvarkyklė

Piršto atspaudo funkcija JAV rinkoje neteikiama.

Pirštų atspaudų tvarkyklė registruoja pirštų atspaudų informaciją, kurią galima naudoti

kaip papildomą saugos metodą atrakinant prietaisą arba autentifikuojant. Prietaise galite

registruoti daugiausia 5 pirštų atspaudus.

Prieš naudodami pirštų atspaudų jutiklį įsitikinkite, kad jis švarus ir sausas.

Piršto atspaudo registravimas pirmą kartą

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Pirštų atspaudų

tvarkytuvė.

3

Jei būsite paraginti, patvirtinkite savo kombinaciją, PIN arba slaptažodį.

4

Norėdami baigti piršto atspaudo registravimą vadovaukitės ekrane rodomais

nurodymais.

Kai registruojate piršto atspaudą pirmą kartą, dėl atsargumo bus prašoma nustatyti užrakto

kombinaciją, PIN kodą arba slaptažodį, jei dar to nepadarėte.

Pirštų atspaudų jutiklis yra ant maitinimo mygtuko, o ne įrenginio ekrane. Prieš naudodami

pirštų atspaudų jutiklį įsitikinkite, kad jutiklis yra švarus ir sausas.

13

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Papildomų pirštų atspaudų registravimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Pirštų atspaudų

tvarkytuvė.

3

Patvirtinkite savo kombinaciją PIN kodu arba slaptažodžiu.

4

Bakstelėkite , tada vykdykite atitinkamus nurodymus, pateiktus ekrane.

Registruoto piršto atspaudo ištrynimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Suraskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Pirštų

atspaudų tvarkytuvė.

3

Bakstelėkite registruotą piršto atspaudą, tada bakstelėkite

IŠTRINTI > IŠTRINTI.

Registruoto piršto atspaudo pervardijimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Pirštų atspaudų

tvarkytuvė.

3

Bakstelėkite registruotą piršto atspaudą sąraše, tada įveskite jo pavadinimą.

4

Bakstelėkite

Gerai.