Sony Xperia X - SIM kortelės apsauga

background image

SIM kortelės apsauga

Galite užrakinti ir atrakinti kiekvieną SIM kortelę, kurią naudojate savo prietaise,

naudodami PIN (asmeninį identifikavimo numerį). Kai SIM kortelė užrakinta, su ja susietas

abonementas yra apsaugotas nuo netinkamo naudojimo, t.y. turite įvesti PIN kodą

kiekvieną kartą paleidę prietaisą.
Per daug kartų įvedus neteisingą PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Tada turėsite

įvesti PUK (asmeninį atblokavimo raktą) ir naują PIN. PIN ir PUK kodus suteikia tinklo

operatorius.

SIM kortelės užrakto nustatymas arba išjungimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Nustatyti SIM

kortelės užraktą.

3

Bakstelėkite

Užrakinti SIM kortelę šliaužiklį, kad SIM kortelės užraktą

aktyvintumėte arba pasyvintumėte.

4

Įveskite SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai. SIM kortelės užraktas

suaktyvintas, kiekvieną kartą iš naujo paleisdami prietaisą būsite paraginti įvesti šį

PIN kodą.

SIM kortelės PIN kodo keitimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Nustatyti SIM

kortelės užraktą.

3

Bakstelėkite

Keisti SIM PIN.

4

Įveskite seną SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai.

5

Įveskite naują SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai.

6

Pakartotinai įveskite naują SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai.

18

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Užrakintos SIM kortelės atrakinimas naudojant PUK kodą

1

Įveskite PUK kodą ir bakstelėkite

.

2

Įveskite naują PIN kodą ir bakstelėkite

.

3

Dar kartą įveskite naują PIN kodą ir bakstelėkite

.

Per daug kartų įvedę neteisingą PUK kodą, turėsite kreiptis į savo tinklo operatorių, kad

gautumėte naują SIM kortelę.