Sony Xperia X - Žinučių siuntimo nustatymai

background image

Žinučių siuntimo nustatymai

Įspėjimo apie pranešimą nustatymų keitimas

1

Srityje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Nustatymai.

3

Jei norite nustatyti pranešimo garsą, bakstelėkite

Pranešimo garsas, kad

pasirinktumėte pasirinktį, arba bakstelėkite ir pasirinkite muzikos failą, išsaugotą

jūsų prietaise.

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

5

Norėdami koreguoti papildomus pranešimų nustatymus, bakstelėkite šliaužiklius.

Siunčiamų žinučių pristatymo ataskaitų įjungimas arba išjungimas

1

Srityje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Pristatymo ataskaita šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba

pasyvintumėte.

Įjungus pristatymo ataskaitų funkciją, ties žinutėmis, kurios buvo sėkmingai pristatytos,

rodoma varnelė.