Sony Xperia X - Kaip adresinės programoje išvengti dvigubų įrašų

background image

Kaip adresinės programoje išvengti dvigubų įrašų

Jei sinchronizuojate adresinę su nauja paskyra arba importuojate adresinės informaciją

kitais būdais, telefono adresinės programoje gali atsirasti dvigubų įrašų. Jei taip nutiko,

83

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

galite susieti dvigubus įrašus, taip sukurdami vieną įrašą. Jei įrašus susiejote per klaidą,

vėliau galite juos atsieti.

Adresatų susiejimas

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite .

2

Paspauskite ir palaikykite adresatą, kurį norite susieti su kitu adresatu.

3

Pažymėkite žymimuosius langelius prie adresatų, kuriuos norite susieti.

4

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Susieti. Pirmojo adresato informacija sujungiama

su antruoju adresatu, o susieti adresatai adresinės sąraše rodomi kaip vienas

adresatas.

5

Bakstelėkite

SUSIETI, kad patvirtintumėte.

Susietų adresatų atskyrimas

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite .

2

Bakstelėkite norimą redaguoti susietą adresatą, tada bakstelėkite .

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Atsieti.

4

Bakstelėkite

ATSIETI, kad patvirtintumėte.