Sony Xperia X - Akumuliatoriaus ir energijos valdymas

background image

Akumuliatoriaus ir energijos valdymas

Jūsų prietaise įtaisytas akumuliatorius. Jei norite kuo ilgiau naudoti jo energiją, stebėkite,

kiek energijos sunaudoja įvairios programos ir funkcijos. Pagal numatytuosius nustatymus

suaktyvinamos fone veikiančios energijos taupymo funkcijos, kad būtų taupoma

akumuliatoriaus energija, taip pat galima naudoti papildomus energijos taupymo režimus,

kad esant būtinybei būtų dar labiau taupoma akumuliatoriaus energija.
Naudojant energijos taupymo funkcijas mažesnis prioritetas teikiamas tam tikroms

nesvarbioms prietaiso funkcijoms, pvz., vaizdams perteikti didesne skiriamąja geba,

tinklo veiklai, pvz., vietos paslaugoms, programų sinchronizavimui ir foniniam Wi-Fi

ieškojimui vykdyti. Jei nenorite, kad taupymo funkcijos turėtų įtakos programai,

akumuliatoriaus naudojimo optimizavimo meniu galite nustatyti programai taikomą išimtį.

Taupymo funkcijos neturi įtakos skambučiams ir SMS.

Įdiegus sistemos naujinius, prietaise esančios energijos taupymo funkcijos gali pasikeisti.

Akumuliatoriaus sąnaudų, apskaičiuoto laiko ir energijos taupymo patarimų peržiūra

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Akumuliatorius. Bus parodyta

akumuliatoriaus energijos ir numatomo veikimo laiko apžvalga.

3

Bakstelėkite

RODYTI AKUM. NAUDOJIMO INFO. norėdami peržiūrėti funkcijų ir

paslaugų, kurios naudojo akumuliatoriaus energiją nuo paskutinio įkrovimo,

sąrašą. Bakstelėkite elementą, kad gautumėte informacijos apie akumuliatoriaus

energijos sąnaudų sumažinimo būdus.

Akumuliatoriaus sąnaudų vykdant programas peržiūra

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Programos.

3

Pasirinkite programą ir peržiūrėkite, kiek energijos ji sunaudoja, dalyje

Akumuliatoriaus naudojimas.

Bendrieji naudojimo patarimai akumuliatoriaus efektyvumui pagerinti

Toliau pateikti patarimai padės padidinti akumuliatoriaus efektyvumą.

37

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Sumažinkite ekrano ryškumą, žr. temą

Ekrano nustatymai

puslapyje 58.

Išjunkite „Bluetooth®“, Wi-Fi ir vietos nustatymo paslaugas, kai šių funkcijų

nereikia.

Išjunkite prietaisą arba naudokite skrydžio režimą, jei esate vietoje, kurioje tinklas

nepasiekiamas arba ryšys su juo yra silpnas. Antraip prietaisas pakartotinai ieškos

galimų tinklų, o tam naudojama energija.

Būdami užsienyje, vietoj tarptinklinio ryšio naudokite Wi-Fi tinklą. Tarptinkliniu ryšiu

ieškoma jūsų vietinio tinklo ir papildomai apkraunamas akumuliatorius, nes

prietaisas duomenis turi perduoti didesne galia, žr. temą

Wi-Fi

puslapyje 49.

Pakeiskite savo el. pašto, kalendoriaus ir adresatų sinchronizavimo nustatymus, žr.

temą

Sinchronizavimas su internetinėmis paskyromis

puslapyje 55.

Patikrinkite programas, kurios naudoja daug akumuliatoriaus galios, ir atsižvelkite į

prietaise pateiktus patarimus, kaip naudojant šias programas taupyti

akumuliatoriaus energiją.

Pakeiskite programos pranešimų lygį, žr. temą

Pranešimai

puslapyje 29.

Norėdami išjungti leidimą dalytis vietos informacija su programa, žr. temą

Programos nustatymai

puslapyje 60.

Pašalinkite nenaudojamas programas, žr. temą

Programų ekranas

puslapyje 24.

Klausydamiesi muzikos naudokite originalią „Sony“ laisvų rankų įrangą. Naudojant

laisvų rankų įrangą eikvojama mažiau akumuliatoriaus energijos, nei naudojant

prietaiso garsiakalbius.

Retkarčiais paleiskite prietaisą iš naujo.

Kaip į energijos taupymo funkcijas įtraukti programų išimčių

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Akumuliatorius.

3

Bakstelėkite ir pasirinkite

Akumuliatoriaus optimiz.. Matysite neoptimizuojamų

programų sąrašą.

4

Norėdami pridėti programų į šį sąrašą arba pašalinti iš jo, bakstelėkite

PROGRAMOS ir pasirinkite programą iš sąrašo, kad galėtumėte redaguoti jos

optimizavimo nustatymus, arba panaikinkite jos žymėjimą.

5

Neoptimizuojamų programų sąrašas bus atnaujintas atsižvelgiant į nustatymus.

Kai įjungtas režimas „Ultra STAMINA“, programų optimizavimo išimčių nustatyti negalima.

Taip pat galite konfigūruoti

Akumuliatoriaus optimiz. naudodami meniu: Nustatymai >

Programos > > Speciali prieiga.

Režimas STAMINA

Atsižvelgiant į STAMINA lygį, skirtingos funkcijos bus ribojamos arba pasyvinamos, kad

būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Tai apima generavimo efektyvumą, animacijos ir

ekrano ryškumą, vaizdo gerinimą, foninių programų duomenų sinchronizavimą, vibraciją

(išskyrus gaunamus skambučius), transliavimą ir GPS ryšį (kai ekranas išjungtas).

Būsenos juostoje rodoma .

Jei bendrai naudojatės prietaisu su keliais kitais naudotojais, jums gali reikėti prisiregistruoti

kaip savininkui (pagrindiniam naudotojui), kad galėtumėte aktyvinti arba pasyvinti režimą

STAMINA.

Režimo STAMINA aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Akumuliatorius.

3

Bakstelėkite

Režimą STAMINA ir bakstelėkite šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte

arba pasyvintumėte. Kai suaktyvintas režimas STAMINA, galite pasirinkti

papildomų pasirinkčių, pvz., pagal poreikius galite pritaikyti automatinės paleisties

procentą.

Akumuliatoriaus naudojimo optimizavimo meniu galite nustatyti, kad programos nebūtų

optimizuojamos naudojant režimą STAMINA.

38

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Režimas „Ultra STAMINA“

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė gerokai pailgėja, tačiau apribojamas galimų programų

kiekis, o mobilieji duomenys ir Wi-Fi pasyvinami. Skambinti ir siųsti SMS žinutes vis dar

galima. Pakeičiamas pagrindinis ekranas, o būsenos juostoje rodoma .

Jei bendrai naudojatės prietaisu su keliais kitais naudotojais, jums gali reikėti prisiregistruoti

kaip savininkui (pagrindiniam naudotojui), kad galėtumėte aktyvinti arba pasyvinti režimą „Ultra

STAMINA“.

Režimo „Ultra STAMINA“ suaktyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Akumuliatorius.

3

Bakstelėkite

Režimas „Ultra STAMINA“, tada bakstelėkite AKTYVINTI.

4

Patvirtinkite, kad suaktyvintumėte.

Kai įjungtas režimas „Ultra STAMINA“, programų optimizavimo išimčių nustatyti negalima.

Režimo „Ultra STAMINA“ pasyvinimas

1

Jeigu norite atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn.

2

Bakstelėkite

Pasyvinti režimą „Ultra STAMINA“.

3

Bakstelėkite

Gerai.

Pasyvinus režimą „Ultra STAMINA“, prietaisas bus paleistas iš naujo.