Sony Xperia X - Prietaiso įkrovimas

background image

Prietaiso įkrovimas

Visada naudokite originalų „Sony“ įkroviklį ir USB laidą, skirtą konkrečiam jūsų „Xperia™“

modeliui. Naudojant kitus įkroviklius ir laidus, gali pailgėti įkrovimo trukmė, prietaisas gali būti

visai neįkrautas arba net sugadintas. Prieš įkišdami USB laidą, įsitikinkite, kad visi USB

prievadai ir jungtys tikrai sausi.

Naudojant sieninio elektros lizdo įkroviklį, prietaisas bus įkrautas greičiau nei per

kompiuterį. Galite naudoti prietaisą, kai jis yra kraunamas.
Jei akumuliatorius visiškai išeikvotas, gali užtrukti iki 30 minučių, kol prietaisas sureaguos

į įkrovimą. Tuo metu ekranas gali likti visiškai tamsus ir nerodyti įkrovimo piktogramos.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad visiškai išeikvotam akumuliatoriui įkrauti gali prireikti iki 4

valandų.

Prietaise integruotas įkraunamasis akumuliatorius, kurį galima pakeisti tik įgaliotajame „Sony“

remonto centre. Niekuomet nebandykite atidaryti arba ardyti prietaiso patys. Atidarant prietaisą

galima apgadinti, tada nebegalios garantija.

Prietaiso įkrovimas

1

Įjunkite įkroviklį į maitinimo lizdą.

2

Prijunkite vieną USB laido galą prie įkroviklio (arba prie kompiuterio USB prievado).

3

Kitą laido galą prijunkite prie prietaiso „micro USB“ prievado; USB ženklas turi būti

nukreiptas į viršų. Prasidėjus įkrovimui, įsižiebia pranešimo lemputė.

4

Visiškai įkrovę prietaisą, atjunkite laidą nuo prietaiso traukdami jį tiesiai. Įsitikinkite,

kad nelenkiate jungties.

Naudokite tik su prietaisu pateikiamą įkroviklį arba kitą „Sony“ įkroviklį, skirtą jūsų prietaisui

krauti.

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, pranešimo lemputė gali užsidegti ir įkrovimo piktograma

gali pasirodyti tik po kelių minučių.

36

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Akumuliatoriaus pranešimo lemputės būsena

Žalia

Akumuliatorius įkraunamas ir jo įkrovimo lygis didesnis nei 90 %

Oranžinė

Akumuliatorius įkraunamas ir jo įkrovimo lygis mažesnis nei 90 %

Raudona

Akumuliatorius įkraunamas ir jo įkrovimo lygis mažesnis nei 15 %