Sony Xperia X - Prietaiso naujinimas

background image

Prietaiso naujinimas

Turėtumėte naujinti savo prietaiso programinę įrangą, kad gautumėte naujausias

funkcijas, patobulinimus bei pataisas ir taip užtikrintumėte optimalų veikimą. Kai yra nauja

programinės įrangos versija, būsenos juostoje rodoma . Taip pat galite patys patikrinti,

ar yra naujinimų, arba suplanuoti naujinimą.
Programinės įrangos naujinimą paprasčiausia įdiegti belaidžiu būdu naudojant prietaisą.

Tačiau kai kurių naujinimų neįmanoma atsisiųsti belaidžiu ryšiu. Tokiu atveju prietaisui
atnaujinti reikia naudoti kompiuteryje arba „Apple

®

Mac

®

“ kompiuteryje įdiegtą

programinę įrangą „Xperia™ Companion“.
Prieš atnaujindami savo prietaisą, atsižvelkite į toliau nurodytus dalykus.

Prieš bandydami atnaujinti įsitikinkite, kad pakanka vietos atmintinėje.

Jei naudojatės prietaisu kartu su keliais naudotojais, kad atnaujintumėte prietaisą,

privalote prisiregistruoti kaip savininkas, t. y. kaip pagrindinis naudotojas.

Sistemos ir programos naujiniai gali pateikti funkcijas prietaise kitaip, nei aprašyta šiame

naudotojo vadove. „Android™“ versijai naujinimas gali neturėti įtakos.
Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą rasite čia:

www.sonymobile.com/update/

.

Naujos programinės įrangos tikrinimas

1

Jei naudojatės prietaisu kartu su keliais naudotojais, įsitikinkite, kad prisijungėte

kaip savininkas.

2

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Apie telefoną > Progr. įrangos naujinimas.

Jeigu nauja programinė įranga nepasiekiama, gali būti, kad prietaise nepakanka laisvos

atminties. Likus mažiau nei 500 MB laisvos vietos „Xperia™“ vidinėje atmintyje, informacijos

apie naują programinę įrangą negausite. Tokiu atveju pranešimų srityje bus rodomas toliau

pateiktas įspėjimas. „Tuoj nebeliks vietos atmintyje. Gali neveikti kai kurios sistemos funkcijos.“

Jei gavote šį pranešimą, norėdami gauti pranešimus apie pasiekiamą naują programinę įrangą,

privalote atlaisvinti vidinę atmintį.

Prietaiso naujinimas nenaudojant laidų

Naudokitės programa „Programinės įrangos naujinimas“ ir naujinkite prietaisą neprijungę

jokių laidų. Naujiniai, kurių leidžiama atsisiųsti per mobiliojo ryšio tinklus, priklauso nuo

39

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

operatoriaus. Naujai programinei įrangai atsisiųsti vietoj mobiliojo ryšio tinklo

rekomenduojama naudoti Wi-Fi tinklą, kad išvengtumėte duomenų srauto išlaidų.

Sistemos naujinimo atsisiuntimas ir diegimas

1

Jei prietaisą bendrai naudojate jūs ir kiti naudotojai, įsitikinkite, kad prisijungėte

kaip savininkas.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Suraskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Apie telefoną > Progr. įrangos naujinimas.

4

Jei yra sistemos naujinimas, bakstelėkite

Atsisiųsti ir atsisiųskite jį į prietaisą.

5

Kai atsisiuntimas bus baigtas, bakstelėkite

Tęsti ir baikite diegti vykdydami ekrane

pateiktus nurodymus.

Galite suplanuoti, kada naujinti telefoną, bakstelėję

Tęsti.

Automatinio diegimo nustatymas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Suraskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Apie telefoną > Progr. įrangos naujinimas.

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Nustatymai ir pasirinkite pasirinktį.

Prietaiso naujinimas naudojant kompiuterį

1

USB laidu prijunkite prietaisą prie kompiuterio.

2

Įsitikinkite, kad prietaiso ekranas yra atrakintas ir USB jungties režimas nustatytas į

Perkelti failus.

3

Jei „Xperia™ Companion“ automatiškai nepaleidžiama, atidarykite ją.

4

Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.

5

Kompiuteryje: aptikus naujos programinės įrangos naujinį, bus rodomas

iškylantysis langas. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir paleiskite

susijusius programinės įrangos naujinimo procesus.

Jei kompiuteryje programinė įranga „Xperia™ Companion“ neįdiegta, prietaisą prijunkite prie

kompiuterio ir vykdykite ekrane pateikiamas diegimo instrukcijas. Įsitikinkite, kad naudojate

USB laidą, kurį gavote su prietaisu, ir kad jis tinkamai prijungtas prie prietaiso ir kompiuterio.